Funktionen OKT.TILL.HEX

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av OKT.TILL.HEX  i Microsoft Excel.

Beskrivning

Konverterar ett oktalt tal till ett hexadecimalt.

Syntax

OKT.TILL.HEX(tal, [antal_siffror])

Syntaxen för funktionen OKT.TILL.HEX har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Detta är det oktala tal som du vill omvandla. Tal kan ha upp till 10 oktala tecken (30 bitar). Den mest signifikanta biten av tal är teckenbiten. De återstående 29 bitarna anger talet. Negativa tal representeras med tvåkomplementmetoden.

  • Antal_siffror    Valfritt. Detta är antalet tecken som ska användas. Om antal_siffror utelämnas använder OKT.TILL.HEX lägsta antalet nödvändiga tecken. Antal_siffror är användbart när du vill returnera värden i block med inledande nollor (0).

Kommentarer

  • Om tal är negativt ignorerar OKT.TILL.HEX antal_siffror och returnerar ett hexadecimalt tal med 10 tecken.

  • Om tal inte är ett giltigt oktalt tal returnerar OKT.TILL.HEX #NUM! felvärde.

  • Om OKT.TILL.HEX kräver mer än antal antal platser tecken returneras #NUM! felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om antal_siffror inte är ett heltal avkortas det till ett heltal.

  • Om siffror inte är numeriskt returnerar OKT.TILL.HEX #VALUE! felvärde.

  • Om antalet platser är negativt returnerar OKT.TILL.HEX #NUM! felvärde.

Överst på sidan

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

=OKT.TILL.HEX(100;4)

Omvandlar det oktala talet 100 till ett hexadecimalt tal med 4 tecken.

0040

=OKT.TILL.HEX(7777777533)

Omvandlar det oktala talet 7777777533 till ett hexadecimalt tal.

FFFFFFFF5B

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×