Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Returnerar en av två delar, beroende på utvärderingen av ett uttryck.

Du kan använda om och var som helst där du kan använda uttryck. Du använder OOM för att avgöra om ett annat uttryck är sant eller falskt. Om uttrycket är sant returnerar OM ett värde. om det är falskt returnerar OOM en annan. Du anger de värden som returneras med IIF.

Visa några exempel

Syntax

OOM (uttr, santdel, falskt)

Syntaxen för funktionen OM har följande argument:

Argument

Beskrivning

uttr

Obligatoriskt. Uttryck som du vill utvärdera.

sann_del

Obligatoriskt. Värdet eller uttrycket som returneras om uttr är Sant.

falsk_del

Obligatoriskt. Värdet eller uttrycket som returneras om uttr är Falskt.


Kommentarer

OOM utvärderar alltid både sant ochfalskt,även om bara en av dem returneras. Därför bör du titta efter oönskade sidoeffekter. Om en utvärdering av falsk del exempelvis resulterar i en division med noll uppstår ett fel även om uttr ärSant.

Exempel

Använda IIF i ett formulär eller en rapport    Anta att du har en tabell som heter Kunder som innehåller ett fält med namnet Land/Region. I ett formulär vill du ange om italienska är kontaktens första språk. Du kan lägga till en kontroll och använda Om i dess egenskap kontrollkälla på följande sätt:

=OOM([Land]="Italien", "Italienska", "Något annat språk")

När du öppnar formuläret i formulärvyn visas "Italienska" när värdet för Land är Italien och "Något annat språk" när Land/Region är något annat värde.

Använda IIf i komplexa uttryck    Du kan använda vilket uttryck som helst som en del av ett OOM-uttryck. Du kan också "kapsla" IIf-uttryck, så att du kan utvärdera en serie underordnade uttryck. Om du vill fortsätta med föregående exempel kanske du vill testa för flera olika land/regioner-värden och sedan visa rätt språk beroende på vilket värde som finns:

=OOM([Land]="Italien", "Italienska", OOM([LandRegion]="Frankrike", "Franska", OOM([LandRegion]="Tyskland", "Tyska", "Något annat språk")))

Texten "Något annat språk" är argumentet falskdel i funktionen OOM. Eftersom varje kapslad OOM-funktion är argumentet falskdel för funktionen OOM som innehåller den, returneras texten "Något annat språk" endast om alla uttr-argument i alla OOM-funktioner utvärderas som falska.

Anta att du arbetar på ett bibliotek. Biblioteksdatabasen har en tabell med namnet Utcheckningar som innehåller ett fält med namnet Förfallodatum, som innehåller det datum då en viss bok förfaller. Du kan skapa ett formulär som visar statusen för ett utcheckat objekt i en kontroll med hjälp av funktionen OM i kontrollens egenskap Kontrollkälla, så här:

=OOM([Förfallodatum]<Datum(),"FÖRSENAD",OOM([Förfallodatum]=Datum(),"Förfaller idag","Ännu inte förfallen"))

När du öppnar formuläret i formulärvyn visas "FÖRSENAD" om värdet för förfallodatum är mindre än dagens datum, "Förfaller i dag" om det är lika med dagens datum och annars "Förfallen".

Obs!: Om du vill använda logiska operatorer som "Och" eller "Eller" i uttr-argumentet för funktionen OOM måste du omge det logiska uttrycket i funktionen Eval. Se exempeltabellen som följer.

Använda IIf i en fråga    

Funktionen OM används ofta för att skapa beräknade fält i frågor. Syntaxen är densamma, förutom att i en fråga måste du inleda uttrycket med ett fältalias och ett kolon (:) i stället för ett likhetstecken (=). Om du vill använda föregående exempel skriver du följande på raden Fält i frågerutnätet:

Språk: OOM([Land]="Italien", "Italienska", "Något annat språk")

I det här fallet är "Språk:" fältaliaset.

Mer information om hur du skapar frågor och beräknade fält finns i artikeln Skapa en enkel urvalsfråga.

Använda IIf i VBA-kod    

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet använder funktionen OM för att utvärdera parametern TestMe i CheckIt-proceduren och returnerar ordet "Large" om beloppet är större än 1 000. Annars returneras ordet "Liten".

Function CheckIt (TestMe As Integer)
CheckIt = IIf(TestMe > 1000, "Large", "Small")
End Function

Fler exempel

Uttryck

Resultat

=OOM([AirportCode]="ORD","Chicago",IIf([AirportCode]="ATL","Atlanta",IIf([AirportCode]="SEA","Seattle","Other")))

Om [AirportCode] är "ORD" returnerar du "Chicago". Annars, om [AirportCode] är "ATL" returnerar du "Atlanta". Annars returnerar du "Seattle" om [AirportCode] är "SEA". Annars returnerar du "Annat".

=OOM([Leveransdatum]<Datum(),"Skeppning",OOM([Leveransdatum]=Datum(),"Leveransdag","Oomkopplad"))

Returnera "Skeppning" om [Leveransdatum] in ligger före dagens datum. Annars returnerar du "Leveransdag" om [Leveransdatum] är lika med dagens datum. Annars returnerar du "Oshipped".

=OOM([Inköpsdatum]<#1 2008-01-01#;"Gammalt";"Nytt")

Om [Inköpsdatum] ingick före 2008-01-01 returnerar du "Gammal". Annars returnerar du "Ny".

=OOM(Eval([Ström] Mellan 12 och 15 Och [amp] Between 0,25 Och 0,3),"OK","Ute ur kalibrering")

Om [Ändare] är mellan 12 och 15 och [Amps] ligger mellan 0,25 och 0,3 returnerar du "OK". Annars returnerar du "Ute ur kalibreringen".

=OOM(Eval([Land] I ("Kanada","USA","Mexiko")),"Nordamerika","Andra")

Om [Land] är "Kanada", "USA" eller "Mexiko" returneras "Nordamerika". Annars returnerar du "Annat".

=OOM([Medel]>=90;"A";OOM([Medel]>=80;"B";OOM([Medel]>=70;"C";OOM([Medel]>=60;"D";"F")))

Om [Medelvärde] är 90 eller större returnerar du "A". Annars returnerar du "B" om [Medel] är 80 eller större. Annars returnerar du "C" om [Medel] är 70 eller större. Annars returnerar du "D" om [Medel] är 60 eller större. Annars returnerar du "F".

Obs!: Om du använder funktionen OOM för att skapa ett beräknat fält i en fråga ersätter du likhetstecknet(=)med ett fältalias och ett kolon (:). Till exempel, Status: OOM([Leveransdatum]<Datum(),"Skeppning",OOM([Leveransdatum]=Datum(),"Skicka i dag","Oomkopplad"))

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×