Returnerar en Variant (sträng) som anger var i en beräknad intervallserie ett tal förekommer.

Syntax

Partition( tal, start, stopp, intervall)

Partition-funktionens syntax har följande argument:

Argument

Beskrivning

tal

Obligatoriskt. Heltal som du vill beräkna mot intervallerna.

start

Obligatoriskt. Heltal som finns i början av den övergripande taluppsättningen. Talet kan inte vara mindre än 0.

stopp

Obligatoriskt. Heltal som finns i slutet av den övergripande taluppsättningen. Talet kan inte vara lika med eller mindre än start.

intervall

Obligatoriskt. Heltal som anger storleken på partitionerna inom den övergripande taluppsättningen (mellan start och stopp).

Anmärkningar

Partition-funktionen identifierar det intervall där talet finns och returnerar en Variant (sträng) som beskriver intervallet. Partition-funktionen är mest användbar i frågor. Du kan skapa en urvalsfråga som visar hur många order som faller inom olika intervall, till exempel ordervärden från 1 till 1 000, 1 001 till 2 000 och så vidare.

Följande tabell visar hur intervallen bestäms med tre uppsättningar för argumenten start-, stopp- och intervall. Kolumnerna för första och sista intervall visar vad Partition returnerar. Områdena representeras av minsta värde:största värde där intervallets nedre del (minsta värde) avgränsas från den övre delen(största värde) med ett kolon (:).

start

stopp

intervall

Före första

Första intervall

Sista intervall

Efter sista

0

99

5

" :-1"

" 0: 4"

" 95: 99"

" 100: "

20

199

10

" : 19"

" 20: 29"

" 190: 199"

" 200: "

100

1010

20

" : 99"

" 100: 119"

" 1000: 1010"

" 1011: "

I tabellen ovan visar den tredje raden resultatet när start och stopp definierar en uppsättning tal som inte kan delas jämnt medintervallet. Det sista intervallet utökas till stopp (11 tal) även om intervallet är 20.

Om nödvändigt returnerar Partition ett intervall med inledande blanksteg så att det finns lika många tecken till vänster och höger om kolonet som det finns tecken i stopp, plus ett till. Detta säkerställer att om du använder Partition med andra tal kommer den resulterande texten att hanteras korrekt vid efterföljande sortering.

Om intervall är 1 är intervallet tal:tal oavsett om start och stopp är argument. Exempel: Om intervall är 1, tal är 100 och stopp är 1 000, returnerar Partition "100: 100".

Om någon av delarna är Null returnerar Partition en Null.

Frågeexempel

Uttryck

Resultat

SELECT Partition(enhetspris,40,240,20) AS PriceRange, count(productsales.unitprice) AS Count FROM productSales GROUP BY Partition(unitprice,40,240,20);

Skapar en uppsättning områden för värdena i fältet "enhetspris" från "start"(40) till "stopp"(240) med samma storlek för "intervall"(20) och beräknar antalet "enhetspris" i respektive intervall. Visar intervallen i kolumnen Prisintervall och antal i kolumnen Antal.

VBA-exempel

Det här exemplet förutsätter att du har en ordertabell som innehåller ett fält för Frakt. Den skapar en valbar procedur som räknar antalet order där fraktkostnaderna tillhör något av flera intervaller. Partition-funktionen används först för att bestämma intervallen och sedan räknar SQL Count-funktionen antalet order för varje intervall. I det här exemplet är argumenten för Partition-funktionen start = 0, stopp = 500, intervall = 50. Det första intervallet är därför 0:49, och så vidare upp till 500.

SELECT DISTINCTROW Partition([freight],0, 500, 50) AS Range,
Count(Orders.Freight) AS Count
FROM Orders
GROUP BY Partition([freight],0,500,50);

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×