Funktionen PROCENTRANG.INK

Returnerar rangen för ett värde i en datamängd (0..1, inklusive både 0 och 1) som procent av datamängden.

Denna funktion kan användas för att beräkna ett värdes relativa position i en datamängd. Du kan t.ex. använda PROCENTRANG.INK för att beräkna positionen för ett resultat av en anlagstest i förhållande till övriga testresultat.

Syntax

PROCENTRANG.INK(matris;x;[signifikans])

Syntaxen för funktionen PROCENTRANG.INK har följande argument:

  • Matris     Obligatoriskt. Den matris eller det dataområde med numeriska värden som definierar relativ position

  • X     Obligatoriskt. Detta är det värde som du vill veta rangen för.

  • Signifikans     Valfritt. Ett värde som anger antal signifikanta siffror i det returnerade procentvärdet. Om detta argument utelämnas använder PROCENTRANG.INK tre siffror (0,xxx).

Kommentarer

  • Om matris är tom, procentrang. INK returnerar #NUM! felvärde.

  • Om signifikans < 1, PROCENTRANG. INK returnerar #NUM! felvärde.

  • Om x inte motsvarar ett av värdena i matris interpolerar PROCENTRANG.INK för att returnera korrekt procentrang.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

1, 3

1,2

11

8

4

3

2

1

1

1

Formel

Beskrivning

R esultat

=PROCENTRANG.INK(A2:A11;2)

Procentrangen för 2 i cellområdet A2:A11 (0,333 eftersom 3 av värdena i uppsättningen är mindre än 2 och 6 är större än 2; 3/(3+6)=0,333).

0,333

=PROCENTRANG.INK(A2:A11;4)

Procentrangen för 4 i cellområdet A2:A11.

0,555

=PROCENTRANG.INK(A2:A11;8)

Procentrangen för 8 i cellområdet A2:A11.

0,666

=PROCENTRANG.INK(A2:A11;5)

Procentrangen för 5 i cellområdet A2:A11 (0,583, en fjärdedels väg mellan PROCENTRANG.INK för 4 och PROCENTRANG.INK för 8).

0,583

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×