You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Returnerar rangen för ett värde i en datamängd (0..1, inklusive både 0 och 1) som procent av datamängden.

Denna funktion kan användas för att beräkna ett värdes relativa position i en datamängd. Du kan t.ex. använda PROCENTRANG.INK för att beräkna positionen för ett resultat av en anlagstest i förhållande till övriga testresultat.

Syntax

PROCENTRANG.INK(matris;x;[signifikans])

Syntaxen för funktionen PROCENTRANG.INK har följande argument:

  • Matris     Obligatoriskt. Den matris eller det dataområde med numeriska värden som definierar relativ position

  • X     Obligatoriskt. Detta är det värde som du vill veta rangen för.

  • Signifikans     Valfritt. Ett värde som anger antal signifikanta siffror i det returnerade procentvärdet. Om detta argument utelämnas använder PROCENTRANG.INK tre siffror (0,xxx).

Kommentarer

  • Om matris är tom, PROCENTRANG. INC returnerar #NUM! .

  • Om signifikans < 1, PROCENTRANG. INC returnerar #NUM! .

  • Om x inte motsvarar ett av värdena i matris interpolerar PROCENTRANG.INK för att returnera korrekt procentrang.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

1, 3

1,2

11

8

4

3

2

1

1

1

Formel

Beskrivning

Resultat

=PROCENTRANG.INK(A2:A11;2)

Procentrangen för 2 i cellområdet A2:A11 (0,333 eftersom 3 av värdena i uppsättningen är mindre än 2 och 6 är större än 2; 3/(3+6)=0,333).

0,333

=PROCENTRANG.INK(A2:A11;4)

Procentrangen för 4 i cellområdet A2:A11.

0,555

=PROCENTRANG.INK(A2:A11;8)

Procentrangen för 8 i cellområdet A2:A11.

0,666

=PROCENTRANG.INK(A2:A11;5)

Procentrangen för 5 i cellområdet A2:A11 (0,583, en fjärdedels väg mellan PROCENTRANG.INK för 4 och PROCENTRANG.INK för 8).

0,583

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×