Funktionen PROCENTRANG.INK

Returnerar rangen för ett värde i en datamängd (0..1, inklusive både 0 och 1) som procent av datamängden.

Denna funktion kan användas för att beräkna ett värdes relativa position i en datamängd. Du kan t.ex. använda PROCENTRANG.INK för att beräkna positionen för ett resultat av en anlagstest i förhållande till övriga testresultat.

Syntax

PROCENTRANG.INK(matris;x;[signifikans])

Syntaxen för funktionen PROCENTRANG.INK har följande argument:

  • Matris     Obligatoriskt. Den matris eller det dataområde med numeriska värden som definierar relativ position

  • X     Obligatoriskt. Detta är det värde som du vill veta rangen för.

  • Signifikans     Valfritt. Ett värde som anger antal signifikanta siffror i det returnerade procentvärdet. Om detta argument utelämnas använder PROCENTRANG.INK tre siffror (0,xxx).

Kommentarer

  • Om matris är tom, procent rang. INK returnerar #NUM! felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om signifikans < 1, procent rang. INK returnerar #NUM! felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om x inte motsvarar ett av värdena i matris interpolerar PROCENTRANG.INK för att returnera korrekt procentrang.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

13

1,2

11

8

4

3

2

1

1

1

Formel

Beskrivning

R esultat

=PROCENTRANG.INK(A2:A11;2)

Procentrangen för 2 i cellområdet A2:A11 (0,333 eftersom 3 av värdena i uppsättningen är mindre än 2 och 6 är större än 2; 3/(3+6)=0,333).

0,333

=PROCENTRANG.INK(A2:A11;4)

Procentrangen för 4 i cellområdet A2:A11.

0,555

=PROCENTRANG.INK(A2:A11;8)

Procentrangen för 8 i cellområdet A2:A11.

0,666

=PROCENTRANG.INK(A2:A11;5)

Procentrangen för 5 i cellområdet A2:A11 (0,583, en fjärdedels väg mellan PROCENTRANG.INK för 4 och PROCENTRANG.INK för 8).

0,583

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×