Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av RANG i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal. Ett tals rang är dess relativa storlek jämfört med övriga värden i en lista. (Om du sorterade listan skulle ett tals rangordning vara dess position.)

Viktigt!: Den här funktionen har ersatts med minst en ny funktion som erbjuder förbättrad precision och vars namn bättre speglar deras användning. Även om funktionen är bakåtkompatibel bör du överväga att använda de nya funktionerna hädanefter eftersom det inte är säkert att den här funktionen är tillgänglig i framtida versioner av Excel.

Mer information om de nya funktionerna finns i Funktionen RANG.MED och Funktionen RANG.EKV.

Syntax

RANG(tal;ref;[ordning])

Syntaxen för funktionen RANG har följande argument:

 • Tal     Obligatoriskt. Det tal som du vill veta rangen för.

 • Ref     Obligatoriskt. En referens till en lista med tal. Icke-numeriska värden i ref ignoreras.

 • Ordning     Valfritt. Ett tal som anger hur talen rangordnas.

  Om ordning är 0 (noll) eller utelämnas rangordnas tal som om ref vore en lista sorterad i fallande ordning.

  Om ordning är ett tal som skiljer sig från noll rangordnas tal som om ref vore en lista sorterad i stigande ordning.

Kommentarer

 • Två lika tal tilldelas samma rangordning. Emellertid påverkas rangordningen av efterföljande tal. Om exempelvis talet 10 förekommer två gånger i en heltalslista som har sorterats i stigande ordning, och har rangordningen 5 skulle 11 ha rangordningen 7 (inget tal skulle ha rangordningen 6).

 • I vissa sammanhang kan det vara praktiskt att använda en rangdefinition som även hanterar identiska värden. I exemplet ovan kan det t ex vara bättre att ge talet 10 rangen 5,5. Det kan åstadkommas genom att lägga till följande korrigeringsfaktor till det värde som returneras av RANG. Korrektionsfaktorn fungerar oavsett om rangen beräknas i fallande ordning (ordning = 0 eller saknas) eller i stigande ordning (ordning = nollskiljt).

  Korrigeringsfaktorn för identiska värden = [ANTAL(ref) + 1 – RANG(tal, ref, 0) – RANG(tal, ref, 1)]/2.

  I följande exempel är RANG(A2;A1:A5;1) lika med 3. Korrigeringsfaktorn är (5 + 1 – 2 – 3)/2 = 0,5 och den justerade rangen som hanterar identiska värden är 3 + 0,5 = 3,5. Om talet förekommer endast en gång i ref blir korrigeringsfaktor noll, eftersom RANG inte justerats för identiska värden.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

7

3,5

3,5

1

2

Formel

Beskrivning (Resultat)

Resultat

=RANG(A3;A2:A6;1)

Rangordningen för 3,5 i listan ovan (3)

3

=RANG(A2;A2:A6;1)

Rangordningen för 7 i listan ovan (5)

5

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×