Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Minskar en matris till ett ackumulerat värde genom att använda en LAMBDA till varje värde och returnera det totala värdet i ackumulatorn.   

Syntax

=REDUCE ([initial_value], matris, lambda(ackumulator, värde))

Syntaxen för funktionen REDUCE har följande argument och parametrar:

  • [initial_value]    Anger startvärdet för ackumulatorn.

  • matris      En matris som ska minskas.

  • lambda      LAMBDA som anropas för att minska matrisen. LAMBDA tar två parametrar:

    • ackumulator    Värdet summerades och returnerades som slutresultatet.

    • värde     Beräkningen som tillämpas på varje element i matrisen.

Anmärkningar

Använd argumentet initial_value för att ange startvärdet för ackumulatorparametern. I exempel 2, där du multiplicerar ackumulatorn, anger du värdet till 1 för att undvika att multiplicera med 0.

Fel

Om du anger en ogiltig LAMBDA-funktion eller ett felaktigt antal parametrar returneras #VALUE! fel som kallas Felaktiga parametrar.

Exempel

Exempel 1: Summera kvadratvärdena

Ange exempeldata i cellerna A1:C2 och kopiera sedan formeln till cell D4:

=REDUCE(, A1:C2, LAMBDA(a,b,a+b^2))

Exempel 1 för första funktionen REDUCE

Exempel 2: Skapa en anpassad funktion "PRODUCTIF" för att multiplicera endast värden som är större än 50

Skapa en tabell med namnet " Tabell2" med en kolumn med namnet " Nums" med början i cell E1. Skriv in följande formel i cell G2:

=REDUCE(1,Table2[Nums],LAMBDA(a,b,IF(b>50,a+b,a)))

Exempel på andra funktionen REDUCE

Exempel 3: Räkna endast jämna värden

Skapa en tabell med namnet " Tabell4" med en kolumn med namnet " Nums" med början i cell D1. Skriv in följande formel i cell F2:

=REDUCE(0,Table4[Nums],LAMBDA(a,n,IF(ISEVEN(n),1+a, a)))

Exempel på tredje funktionen REDUCE

Se även

Funktionen LAMBDA

Funktionen MAP

Funktionen SCAN

Funktionen MAKEARRAY

Funktionen BYCOL

Funktionen BYROW

Funktionen ISOMITTED

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×