I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av REP  i Microsoft Excel.

Beskrivning

Upprepar en text ett bestämt antal gånger. Använd REP för att fylla en cell med ett antal kopior av en textsträng.

Syntax

REP(text, antal_gånger)

Syntaxen för funktionen REP har följande argument:

  • Text    Obligatoriskt. Detta är den text som du vill upprepa.

  • Antal_gånger    Obligatoriskt. Ett positivt tal som anger hur många gånger text ska upprepas.

Kommentarer

  • Om antal_gånger är 0 (noll) returnerar REP "" (tom text).

  • Om antal_gånger inte är ett heltal avkortas det till närmaste heltal.

  • Den textsträng som REP returnerar kan högst vara 32 767 tecken lång, annars returneras #VÄRDEFEL!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=REP("*-";3)

Visar en asterisk och ett bindestreck (*-) tre gånger.

*-*-*-

=REP("-";10)

Visar ett bindestreck (-) tio gånger.

----------

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×