Funktionen RKV

I den här artikeln beskrivs syntaxen för formel och användning av RKV  i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar r-kvadratvärdet (r^2) av en linjär regressionslinje genom datapunkter i kända_y och kända_x. Mer information finns i Funktionen PEARSON. r^2-värdet kan tolkas som variansen i y jämfört med variansen i x.

Syntax

RKV(kända_y;kända_x)

Syntaxen för funktionen RKV har följande argument:

 • Kända_y    Obligatoriskt. En matris eller ett område med datapunkter.

 • Kända_x    Obligatoriskt. En matris eller ett område med datapunkter.

Anmärkningar

 • Argumenten kan utgöras av tal, namn, matriser eller referenser som innehåller tal.

 • Logiska värden och textrepresentationer av tal som du skriver in direkt i listan med argument räknas.

 • Om ett matris- eller referensargument innehåller text, logiska värden eller tomma celler ignoreras dessa värden. Celler med värdet 0 tas däremot med i beräkningen.

 • Argument som är felvärden eller text som inte kan översättas till tal orsakar fel.

 • Om kända_y och kända_x är tomma eller har olika antal datapunkter returnerar RKV felvärdet #Saknas!.

 • Om known_y och known_x bara innehåller 1 data punkt returnerar RKV #DIV/0! felvärdet #OGILTIGT!.

 • Ekvationen för Pearson produktmomentkorrelationskoefficient r är:

  Ekvation

  där x och y är sampelmedelvärdena MEDEL(kända_x) och MEDEL(kända_y).

  RKV returnerar r2, kvadraten på korrelationskoefficienten.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Känt y-värde

Känt x-värde

-2

6

-3

-5

-9

11

-1

7

-8

-5

7

-4

-5

-4

Formel

Beskrivning

R esultat

=RKV(A3:A9; B3:B9)

Kvadraten av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient genom datapunkter i A3:A9 och B3:B9.

0,05795

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×