You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av RUNDA.NER i Microsoft Excel.

Beskrivning

Avrundar tal nedåt (mot noll) till närmsta multipel av signifikans.

Syntax

RUNDA.NER(tal; signifikans)

Syntaxen för funktionen RUNDA.NER har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Det numeriska värde som du vill avrunda.

  • Signifikans    Obligatoriskt. Den multipel som du vill avrunda till.

Kommentarer

  • Om något av argumenten inte är numeriskt returnerar RUNDA.NER felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Om talet är positivt och signifikansen är negativ returnerar RUNDA.NER felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om tecknet för talet är positivt avrundas ett värde nedåt och justeras mot noll. Om tecknet för talet är negativt avrundas ett värde nedåt och justeras från noll. Om tal är en exakt multipel av signifikansen utförs ingen avrundning.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=RUNDA.NER(3,7;2)

Avrundar 3,7 ned till närmaste multipel av 2.

2

=RUNDA.NER(-2,5;-2)

Avrundar -2,5 ned till närmaste multipel av -2.

-2

=RUNDA.NER(2,5;-2)

Returnerar ett felvärde eftersom 2,5 och -2 har olika tecken.

#OGILTIGT!

=RUNDA.NER(1,58;0,1)

Avrundar 1,58 ned till närmaste multipel av 0,1.

1,5

=RUNDA.NER(0,234;0,01)

Avrundar 0,234 ned till närmaste multipel av 0,01.

0,23

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×