Funktionen RUNDA.UPP

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av RUNDA.UPP i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar tal som har avrundats uppåt (i riktning från noll) till närmaste signifikanta multipel. Om du t.ex. vill avrunda alla priser till närmaste femtioöring och produkten kostar 4,42 kr använder du formeln =RUNDA.UPP(4,42;0,50).

Syntax

RUNDA.UPP(tal; signifikans)

Syntaxen för funktionen RUNDA.UPP har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Det värde som du vill avrunda.

  • Signifikans    Obligatoriskt. Den multipel som du vill avrunda till.

Anmärkningar

  • Om något av argumenten inte är numeriskt returnerar RUNDA.UPP felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Oberoende av tecknet framför tal avrundas ett värde uppåt när det justeras bort från noll. Om tal är en exakt multipel av signifikans sker ingen avrundning.

  • Om talet är negativt och signifikansen är negativ avrundas talet nedåt, bort från noll.

  • Om talet är negativt och signifikansen är positiv avrundas talet uppåt mot noll.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=RUNDA.UPP(2,5;1)

Avrundar 2,5 upp till närmaste multipel av 1

3

=RUNDA.UPP(-2,5;-2)

Avrundar -2,5 upp till närmaste multipel av -2

-4

=RUNDA.UPP(-2,5;2)

Avrundar -2,5 upp till närmaste multipel av 2

-2

=RUNDA.UPP(1,5;0,1)

Avrundar 1,5 upp till närmaste multipel av 0,1

1,5

=RUNDA.UPP(0,234;0,01)

Avrundar 0,234 upp till närmaste multipel av 0,01

0,24

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×