I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av SAKNAS i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar felvärdet #SAKNAS!. Felvärdet #SAKNAS! betyder att ”inget värde är tillgängligt”. Använd Saknas för att markera tomma celler. Genom att ange #SAKNAS! i celler där du saknar information kan du undvika att oavsiktligt ta med tomma celler i beräkningarna. (När en formel refererar till en cell som innehåller #SAKNAS! returnerar formeln felvärdet #SAKNAS!.)

Syntax

SAKNAS( )

Syntaxen för funktionen SAKNAS har inga argument.

Anmärkningar

  • Du måste ta med den tomma parentesen i funktionsnamnet. Annars tolkas det inte som en funktion i Microsoft Excel.

  • Du kan också skriva in värdet #SAKNAS! direkt i en cell. Funktionen SAKNAS finns med för att ge kompatibilitet med andra kalkylprogram.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×