I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av SANNOLIKHET  i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar sannolikheten för att värden i ett område ligger mellan två gränser. Om övre_gräns inte anges returneras sannolikheten för att värden i xmatris ger resultatet undre_gräns.

Syntax

SANNOLIKHET(xmatris; sannolikhetsområde; [undre_gräns]; [övre_gräns])

Syntaxen för funktionen SANNOLIKHET har följande argument:

  • Xmatris    Obligatoriskt. Området med numeriska värden för x som det finns motsvarande sannolikheter för.

  • Sannolikhetsområde    Obligatoriskt. En mängd sannolikheter som motsvarar värdena i xmatris.

  • Undre_gräns    Valfritt. Det nedre gränsvärdet för värdet som du vill ha sannolikheter för.

  • Övre_gräns    Valfritt. Det övre gränsvärdet för värdet som du vill ha sannolikheter för.

Kommentarer

  • Om något värde i prob_range ≤ 0 eller om något värde i prob_range > 1 returnerar SANNOLIKHET #NUM! .

  • Om summan av värdena i prob_range inte är lika med 1 returnerar SANNOLIKHET #NUM! .

  • Om övre_gräns utelämnas returnerar SANNOLIKHET sannolikheten för att den ger resultatet undre_gräns.

  • Om xmatris och sannolikhetsområde innehåller olika antal datapunkter returnerar SANNOLIKHET felvärdet #Saknas!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Värdet på x

Sannolikhet

0

0,2

1

0,3

2

0,1

3

0,4

Formel

Beskrivning

Resultat

=SANNOLIKHET(A3:A6;B3:B6;2)

Sannolikheten att x är 2.

0,1

=SANNOLIKHET(A3:A6;B3:B6;1;3)

Sannolikheten att x är mellan 1 och 3.

0,8

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×