Funktionen SANNOLIKHET

I den här artikeln beskrivs syntaxen för formler och användning av sannolikheten  i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar sannolikheten för att värden i ett område ligger mellan två gränser. Om övre_gräns inte anges returneras sannolikheten för att värden i xmatris ger resultatet undre_gräns.

Syntax

SANNOLIKHET(xmatris; sannolikhetsområde; [undre_gräns]; [övre_gräns])

Syntaxen för funktionen SANNOLIKHET har följande argument:

  • Xmatris    Obligatoriskt. Området med numeriska värden för x som det finns motsvarande sannolikheter för.

  • Sannolikhetsområde    Obligatoriskt. En mängd sannolikheter som motsvarar värdena i xmatris.

  • Undre_gräns    Valfritt. Det nedre gränsvärdet för värdet som du vill ha sannolikheter för.

  • Övre_gräns    Valfritt. Det övre gränsvärdet för värdet som du vill ha sannolikheter för.

Kommentarer

  • Om ett värde i prob_range ≤ 0 eller om något värde i prob_range > 1 returneras #NUM! felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om summan av värdena i prob_range inte är lika med 1 returneras #NUM. felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om övre_gräns utelämnas returnerar SANNOLIKHET sannolikheten för att den ger resultatet undre_gräns.

  • Om xmatris och sannolikhetsområde innehåller olika antal datapunkter returnerar SANNOLIKHET felvärdet #Saknas!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Värdet på x

Sannolikhet

0

0,2

1

0,3

2

0,1

3

0,4

Formel

Beskrivning

R esultat

=SANNOLIKHET(A3:A6;B3:B6;2)

Sannolikheten att x är 2.

0,1

=SANNOLIKHET(A3:A6;B3:B6;1;3)

Sannolikheten att x är mellan 1 och 3.

0,8

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×