I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen SGD i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar den största gemensamma nämnaren (divisorn) för två eller flera heltal. Den största gemensamma nämnaren är det största heltal som både tal1 och tal2 är delbara med (utan att det blir någon rest).

Syntax

SGD(tal1; [tal2]; ...)

Syntaxen för funktionen SGD har följande argument:

  • Tal1;tal2;...    Tal1 är obligatoriskt, alla efterföljande tal är valfria. 1 till 255 värden. Om något värde inte är ett heltal trunkeras det till ett heltal.

Kommentarer

  • Om något argument är icke-numeriskt returnerarGCD #VALUE! felvärde.

  • Om något argument är mindre än noll returnerarGCD #NUM! felvärde.

  • 1 delar alla värden jämnt.

  • Ett primtal är bara delbart med sig själv och talet 1.

  • Om en parameter tillGCD är >=2^53 returnerarGCD #NUM! felvärdet #OGILTIGT!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=SGD(5; 2)

Största gemensamma nämnaren av 5 och 2

1

=SGD(24; 36)

Största gemensamma nämnaren av 24 och 36

1,2

=SGD(7; 1)

Största gemensamma nämnaren av 7 och 1

1

=SGD(5; 0)

Största gemensamma nämnaren av 5 och 0

5

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×