I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen SLSTEG i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar 1 om tal ≥ steg, annars returneras 0. Använd denna funktion för att filtrera en uppsättning värden. Genom att summera flera SLSTEG-funktioner kan du t ex beräkna antalet värden som överskrider ett tröskelvärde.

Syntax

SLSTEG(tal; [steg])

Syntaxen för funktionen SLSTEG har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Detta är det värde som ska testas mot steg.

  • Steg    Valfritt. Detta är tröskelvärdet. Om du utelämnar ett värde för steg använder SLSTEG noll.

Kommentar

Om något argument är icke-numeriskt returnerar GESTEG #VALUE! felvärdet #OGILTIGT!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=SLSTEG(5; 4)

Kontrollerar om 5 är större än eller lika med stegvärdet, 4.

1

=SLSTEG(5; 5)

Kontrollerar om 5 är större än eller lika med stegvärdet, 5.

1

=SLSTEG(-4; -5)

Kontrollerar om -4 är större än eller lika med stegvärdet, -5.

1

=SLSTEG(-1)

Kontrollerar om -1 är större än standardstegvärdet, 0.

0

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×