I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen SNEDHET i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar snedheten för en fördelning. Snedheten anger hur asymmetrisk en fördelning är runt ett medelvärde. Positiv snedhet tyder på en fördelning med en asymmetrisk sida som utökas mot mer positiva värden. Negativ snedhet tyder på en fördelning med en asymmetrisk sida som utökas mot mer negativa värden.

Syntax

SNEDHET(tal1; [tal2]; ...)

Syntaxen för funktionen SNEDHET har följande argument:

  • Tal1;tal2;...    Tal1 är obligatoriskt, alla efterföljande tal är valfria. Detta är de 1 till 255 argument för vilka du vill beräkna snedheten. Du kan också använda en enstaka matris eller en referens till en matris i stället för argument som är åtskilda med semikolon.

Kommentarer

  • Argumenten kan utgöras av tal, namn, matriser eller referenser som innehåller tal.

  • Logiska värden och textrepresentationer av tal som du skriver in direkt i listan med argument räknas.

  • Om ett matris- eller referensargument innehåller text, logiska värden eller tomma celler ignoreras dessa värden. Celler med värdet 0 tas däremot med i beräkningen.

  • Argument som är felvärden eller text som inte kan översättas till tal orsakar fel.

  • Om det finns färre än tre datapunkter, eller om standardavvikelsen för samplet är noll, returnerar SNEDHET felvärdet #DIVISION/0! .

  • Ekvationen för snedhet är definierad som:

    Ekvation

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

Formel

Beskrivning

Resultat

=SNEDHET(A2:A11)

Snedheten i en fördelning av datauppsättningen i A2:A11.

0,359543

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×