Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Funktionen SORTERA sorterar innehållet i ett område eller en matris. 

I det här exemplet sorterar vi efter Region, Försäljare och Produkt var för sig med =SORTERA(A2:A17), kopierad över cellerna F2, H2 och J2.

Använd funktionen SORTERA för att sortera områden med data. Här använder vi =SORTERA(A2:A17) för att sortera Region, och sedan kopierad till cellerna H2 och J2 för att sortera namn på försäljare och produkt.

SORTERA returnerar en sorterad matris av elementen i en matris. Den returnerade matrisen har samma form som det angivna matrisargumentet. 

=SORTERA(matris;[sorteringsindex];[sorteringsordning];[efter_kol])

argument

Beskrivning

matris

Krävs

Området eller matrisen som ska sorteras

[sorteringsindex]

Valfritt 

Ett tal som anger rad eller kolumn att sortera efter

[sorteringsordning]

Valfritt

Ett tal som anger önskad sorteringsordning, 1 för stigande ordning (standard), -1 för fallande ordning

[efter_kol]

Valfritt

Ett logiskt värde som anger önskad sorteringsriktning. FALSKT för att sortera efter rad (standard), SANT för att sortera efter kolumn

Meddelanden: 

  • Där sorteringsindex inte angetts, antas den vara rad1/kol1. Om ordning inte anges kommer stigande ordning antas. Som standard sorterar Excel efter rad och sorterar endast efter kolumn där efter_kol är SANT. När efter_kol är FALSKT eller saknas sorterar Excel efter rad.

  • Funktionen SORTERA används för att sortera data i en matris. Om du vill sortera data i rutnätet är det bättre att använda funktionen SORTERAEFTER, eftersom den är mer flexibel. SORTERAEFTER tar hänsyn till kolumntillägg/-borttagningar, eftersom den refererar till ett område, medan SORTERA refererar till ett kolumnindextal.

  • En matris kan ses som en rad med värden, som en kolumn med värden eller som en kombination av rader och kolumner med värden. I exemplet ovan är området A5:D20 källmatrisen för vår SORTERA-formel.

  • SORTERA-funktionen returnerar en matris som kommer att spilla om det är det slutliga resultatet av en formel. Det innebär att Excel dynamiskt kommer att skapa rätt storlek på matrisområdet när du trycker på RETUR. Om dina understödjande data finns i en Excel-tabell ändras storleken på matrisen automatiskt när du lägger till eller tar bort data från matrisområdet om du använder strukturerade referenser. Mer information finns i den här artikeln om beteenden för matriser och spill.

  • Excel har begränsat stöd för dynamiska matriser mellan arbetsböcker och detta scenario stöds endast när båda arbetsböckerna är öppna. Om du stänger källarbetsboken får du ett #REF!-felmeddelande för länkade dynamiska matrisformler när de uppdateras.

Exempel

Sortera ett område med värden i fallande ordning.

Sortera ett område med värden i fallande ordning.

Använd SORTERA och FILTER tillsammans för att sortera ett område i stigande ordning, och begränsa det till värden över 5 000.

Använd SORTERA och FILTER tillsammans för att sortera ett område i stigande ordning, och begränsa det till värden över 5 000.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Se även

Funktionen FILTER

Funktionen SLUMPMATRIS

Funktionen SEKVENS

Funktionen SORTERAEFTER

Funktionen UNIK

Felet #SPILL! i Excel

Dynamiska matriser och beteenden för matriser och spill

Implicit skärningspunktsoperator: @

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×