Returnerar ett nollbaserat, endimensionellt matris som innehåller ett angivet antal understrängar.

Syntax

Split( uttryck [, avgränsare ] [, limit ][, compare ] )

Syntaxen för funktionen Dela har följande argument:

Argument

Beskrivning

uttryck

Obligatoriskt. Stränguttryck som innehåller understrängar och avgränsare. Om uttrycket är en sträng med längden noll(""), returnerar Split en tom matris, det vill säga en matris utan element och inga data.

avgränsare

Valfritt. Strängtecken som används för att identifiera understrängsbegränsningar. Om det utelämnas används blanksteget (" ") som avgränsare. Om avgränsaren är en sträng med längden noll returneras en enelementmatris som innehåller hela uttryckssträngen.

gräns

Valfritt. Antal understrängar som ska returneras. –1 anger att alla understrängar returneras.

jämför

Valfritt. Numeriskt värde som anger vilken typ av jämförelse som ska användas när understrängar utvärderas. En lista med värden finns i avsnittet Inställningar.


Inställningar

Argumentet jämför kan ha följande värden:

Konstant

Värde

Beskrivning

vbUseCompareOption

–1

Jämförelsen använder inställningen för uttrycket Option Compare.

vbBinaryCompare

0

Utför en binär jämförelse.

vbTextCompare

1

Utför en textjämförelse.

vbDatabaseCompare

2

Endast Microsoft Office Access 2007. Utför en jämförelse baserat på informationen i databasen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×