I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen SSVXPRIS i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för en statsskuldväxel.

Syntax

SSVXPRIS(betalning; förfall; ränta)

Viktigt!: Datum anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd t.ex. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008.

Syntaxen för funktionen SSVXPRIS har följande argument:

 • Betalning    Obligatoriskt. Detta är statsskuldväxelns likviddag. Likviddagen är dagen efter utgivningsdagen när statsskuldväxeln överförts på köparen.

 • Förfall    Obligatoriskt. Detta är statsskuldväxelns förfallodag. Förfallodagen är dagen då statsskuldväxeln förfaller.

 • Ränta    Obligatoriskt. Detta är statsskuldväxelns diskonteringsräntesats.

Kommentarer

 • I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2008 har serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.

 • Betalning och förfall avkortas till heltal.

 • Om betalning eller förfall inte är giltiga datum returnerar SSV #VALUE BBPRIS .

 • Om rabatten ≤ 0 returnerar SSVBBPRIS #NUM! .

 • Om betalning > förfall eller om förfall infaller mer än ett år efter betalning returnerar SSVBB #NUM PRIS .

 • SSVXPRIS beräknas så här:

  Ekvation

  där:

  • DBF = antal dagar från betalning till förfall exklusive eventuell förfallodag som infaller mer än ett kalenderår efter likviddagen.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

2008-03-31

Likviddag

2008-06-01

Förfallodag

9,0 %

Diskonteringsränta

Formel

Beskrivning

Resultat

=SSVXPRIS(A2;A3;A4)

Priset för statsskuldväxeln enligt villkoren i A2, A3 och A4.

98,45 kr

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×