I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av STANDARDISERA i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar ett normaliserat värde från en fördelning som kännetecknas av medelvärde och standardavvikelse.

Syntax

STANDARDISERA(x; medelvärde; standardavvikelse)

Syntaxen för funktionen STANDARDISERA har följande argument:

  • X    Obligatoriskt. Detta är det värde som du vill normalisera.

  • Medelvärde    Obligatoriskt. Detta är det aritmetiska medelvärdet av fördelningen.

  • Standardavvikelse    Obligatoriskt. Detta är standardavvikelsen för fördelningen.

Kommentarer

  • Om standardavvikelse är ≤ 0 returnerar STANDARDISERA felvärdet #OGILTIGT! .

  • Ekvationen för det normaliserade värdet är:

    Ekvation

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

42

Värde som ska normaliseras.

40

Aritmetiska medelvärdet av fördelningen.

1,5

Standardavvikelsen för fördelningen.

Formel

Beskrivning

Resultat

=STANDARDISERA(A2;A3;A4)

Det normaliserade värdet för 42, med det aritmetiska medelvärdet 40 och standardavvikelsen 1,5.

1,33333333

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×