Funktionen SUMMAX2PY2

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen SUMMAX2PY2 i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar summan av summan av kvadraterna av motsvarande värden i två matriser. Summan av summan av kvadrater är en vanlig term i många statistiska beräkningar.

Syntax

SUMMAX2PY2(xmatris; ymatris)

Syntaxen för funktionen SUMMAX2PY2 har följande argument:

  • Xmatris    Obligatoriskt. Den första matrisen eller det första området med värden.

  • Ymatris    Obligatoriskt. Den andra matrisen eller det andra området med värden.

Kommentarer

  • Argumenten måste vara antingen tal eller namn, matriser eller referenser som innehåller tal.

  • Om ett matris- eller referensargument innehåller text, logiska värden eller tomma celler ignoreras dessa värden. Celler med värdet 0 tas däremot med i beräkningen.

  • Om xmatris och ymatris har olika antal värden returnerar SUMMAX2PY2 felvärdet #Saknas!.

  • Ekvationen för summan av summan av kvadrater är:

    Ekvation

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Första matrisen

Andra matrisen

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Formel

Beskrivning (Resultat)

Resultat

=SUMMAX2PY2(A3:A9;B3:B9)

Summan av summan av kvadraterna för de två matriserna ovan (521)

521

=SUMMAX2PY2({2;3;9;1;8;7;5}; {6;5;11;7;5;4;4})

Summan av summan av kvadraterna för de två matriskonstanterna (521)

521

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×