I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen SUMMAXMY2 i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar summan av kvadraten av skillnaden mellan motsvarande värden i två matriser.

Syntax

SUMMAXMY2(xmatris; ymatris)

Syntaxen för funktionen SUMMAXMY2 har följande argument:

  • Xmatris    Obligatoriskt. Den första matrisen eller det första området med värden.

  • Ymatris    Obligatoriskt. Den andra matrisen eller det andra området med värden.

Kommentarer

  • Argumenten måste vara antingen tal eller namn, matriser eller referenser som innehåller tal.

  • Om ett matris- eller referensargument innehåller text, logiska värden eller tomma celler ignoreras dessa värden. Celler med värdet 0 tas däremot med i beräkningen.

  • Om xmatris och ymatris har olika antal värden returnerar SUMMAXMY2 felvärdet #Saknas!.

  • Ekvationen för summan av kvadrerade differenser är:

    Ekvation

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Första matrisen

Andra matrisen

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Formel

Beskrivning (Resultat)

Resultat

=SUMMAXMY2(A3:A9;B3:B9)

Summan av kvadraterna för skillnaderna mellan de två matriserna ovan (79)

79

=SUMMAXMY2({2;3;9;1;8;7;5};{6;5;11;7;5;4;4})

Summan av kvadraterna för skillnaderna mellan de två matriskonstanterna (79)

79

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×