I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen TOPPIGHET i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar toppigheten av en mängd data. Toppighet karaktäriserar relativ toppighet eller platthet för en fördelning jämfört med normal fördelning. Positiv toppighet indikerar en relativt toppig fördelning. Negativ toppighet indikerar en relativt platt fördelning.

Syntax

TOPPIGHET(tal1; [tal2]; ...)

Syntaxen för funktionen TOPPIGHET har följande argument:

 • Tal1;tal2;...    Tal1 är obligatoriskt, alla efterföljande tal är valfria. Detta är de 1 till 255 argument för vilka du vill beräkna toppigheten. Du kan också använda en enstaka matris eller en referens till en matris i stället för argument som är åtskilda med semikolon.

Kommentarer

 • Argumenten kan utgöras av tal, namn, matriser eller referenser som innehåller tal.

 • Logiska värden och textrepresentationer av tal som du skriver in direkt i listan med argument räknas.

 • Om ett matris- eller referensargument innehåller text, logiska värden eller tomma celler ignoreras dessa värden. Celler med värdet 0 tas däremot med i beräkningen.

 • Argument som är felvärden eller text som inte kan översättas till tal orsakar fel.

 • Om det finns färre än fyra datapunkter, eller om standardavvikelsen för samplet är lika med noll, returnerar TOPPIGHET felvärdet #DIVISION/0! .

 • Toppighet definieras som:

  Ekvation

  där s är standardavvikelsen för urvalet.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

Formel

Beskrivning

Resultat

=TOPPIGHET(A2:A11)

Fördelningen av informationen ovan

-0,151799637

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×