We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen TRIMMEDEL i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar medelvärdet av mittenpunkterna i en datamängd. TRIMMEDEL beräknar medelvärdet genom att utesluta en procentsats av de högsta och lägsta värdena i datamängden. Du kan använda denna funktion när du vill utesluta extrema data från analysen.

Syntax

TRIMMEDEL(matris; procent)

Syntaxen för funktionen TRIMMEDEL har följande argument:

  • Matris    Obligatoriskt. Den matris eller det område med värden som ska tas bort och för vilken/vilket ett medelvärde ska beräknas.

  • Procent    Obligatoriskt. Anger hur många datavärden som ska tas bort. Om exempelvis procent = 0,2 så tas 4 punkter bort från en datamängd med 20 punkter (20 × 0,2), 2 i toppen och 2 i botten.

Kommentarer

  • Om procent < 0 eller procent > 1 returnerar TRIMMEAN #NUM! felvärde.

  • TRIMMEDEL avrundar antalet uteslutna datapunkter nedåt till närmaste multipel av 2. Om procent = 0,1 så är 10 procent av 30 datapunkter lika med 3 punkter. TRIMMEDEL utesluter ett enstaka värde i toppen och botten av datamängden för symmetrins skull.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

4

5

6

7

2

3

4

5

1

2

3

Formel

Beskrivning

Resultat

=TRIMMEDEL(A2:A12;0,2)

Medelvärdet av mittpunkterna i datauppsättningen i A2:A12, där 20 procent har uteslutits från beräkningen.

3,778

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×