Returnerar en sträng som innehåller information om en variabel.

Syntax

TypeName ( varname )

Den obligatoriska variansnameargument är en variant som innehåller alla variabler utom en variabel av en användardefinierad typ.

Kommentarer

Strängen som returneras av TypeName kan vara något av följande:

Returnerad sträng

Variabel

Objekttyp

Ett objekt vars typ är objekttyp

Byte

Byte-värde

Heltal

Heltal

Long

Långt heltal

Enkel

Flyttalsnummer med enkel precision

Dubbel

Flyttalsnummer med dubbel precision

Valuta

Valutavärde

Decimal

Decimalvärde

Datum

Datumvärde

Sträng

String

boolesk

Booleskt värde

Fel

Ett felvärde

Tom

Oinledd

Null

Inga giltiga data

Objekt

Ett objekt

Okänd

Ett objekt vars typ är okänd

Inget

Objektvariabel som inte refererar till ett objekt


Om variansname är ett matris kan den returnerade strängen vara någon av de möjliga returnerade strängarna (eller Variant)med tomma parenteser. Om variansname är en matris med heltal returnerar TypeName till exempel "Integer()".

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen TypeName för att returnera information om en variabel.

Dim NullVar, MyType, StrVar As String
Dim IntVar As Integer, CurVar As Currency
Dim ArrayVar (1 To 5) As Integer
NullVar = Null ' Assign Null value.
MyType = TypeName(StrVar) ' Returns "String".
MyType = TypeName(IntVar) ' Returns "Integer".
MyType = TypeName(CurVar) ' Returns "Currency".
MyType = TypeName(NullVar) ' Returns "Null".
MyType = TypeName(ArrayVar) ' Returns "Integer()".

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×