Funktionen UCase

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Sträng) som innehåller angiven sträng, konverterad till versaler.

Syntax

UCase ( sträng )

Den obligatoriska strängenargument är alla giltiga stränguttryck. Om strängen innehåller Null returneras Null.

Kommentarer

Endast gemener konverteras till versaler. Alla versaler och icke-tecken ändras inte.

Frågeexempel

Uttryck

Resultat

SELECT Ucase(ProductDesc) AS Upper_ProductDesc FROM ProductSales;

Konverterar värdena från fältet "ProductDesc" till Versaler och visas i kolumn Upper_ProductDesc.

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen Versaler för att returnera en versal version av en sträng.

Dim LowerCase, UpperCase
LowerCase = "Hello World 1234" ' String to convert.
UpperCase = UCase(LowerCase)
' Returns "HELLO WORLD 1234".

Mer information finns i

Strängfunktioner och hur de används

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×