Funktionen UPPHÖJT.TILL

Anta att du vill beräkna en mycket liten toleransnivå för en maskinbearbetad del eller det enorma avståndet mellan två galaxer. Om du vill upphöja ett tal till en exponent använder du funktionen UPPHÖJT.TILL.

Beskrivning

Returnerar resultatet av ett tal upphöjt till en exponent.

Syntax

UPPHÖJT.TILL(tal; exponent)

Syntaxen för funktionen UPPHÖJT.TILL har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Basnumret. Det kan vara vilket realnummer som helst.

  • Exponent    Obligatoriskt. Detta är den exponent som bastalet upphöjs till.

Kommentar

Du kan använda operatorn "^" i stället för UPPHÖJT.TILL för att ange vilken exponent bastalet ska upphöjas till, t ex 5^2

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

R esultat

=UPPHÖJT.TILL(5;2)

5 upphöjt till 2.

25

=UPPHÖJT.TILL(98,6;3,2)

98,6 upphöjt till 3,2.

2401077,222

=UPPHÖJT.TILL(4;5/4)

4 upphöjt till 5/4.

5,656854249

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×