Funktionen VÄRDETOTEXT returnerar text från ett angivet värde. Textvärdena ändras inte och värden som inte är text konverteras till text som.   

Syntax

VÄRDETOTEXT(värde; [format])

Syntaxen för funktionen VÄRDETILLTEXT har följande argument.

Argument

Beskrivning

värde   

Krävs

Värdet som ska returneras som text.

format   

Valfri

Formatet för returnerade data, ett av två värden:

  • 0   Standard. Koncist format som är lätt att läsa. Den returnerade texten blir samma som den text som återges i en cell som har allmän formatering.

  • 1   Strikt format som innehåller escape-tecken och radavgränsare. Genererar en sträng som kan parsas när den anges i formelfältet. Kapslar in returnerade strängar i citationstecken utom booleska värden, siffror och fel.

Obs!: Om format är något annat än0 eller 1VÄRDETOTEXT returnerar #VÄRDE! .

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Obs!      Om du vill konvertera ”Malmö” till en länkad datatyp markerar du cell A6 och väljer Data> Geografi.

Data

SANT

1234.01234

Hej

#VÄRDEFEL!

Malmö

1234

Koncis formel

Koncist resultat

Strikt formel

Strikt resultat

=VÄRDETILLTEXT(A2; 0)

SANT

=VÄRDETILLTEXT(A2; 1)

SANT

=VÄRDETILLTEXT(A3; 0)

1234.01234

=VÄRDETILLTEXT(A3; 1)

1234.01234

=VÄRDETILLTEXT(A4; 0)

Hej

=VÄRDETILLTEXT(A4; 1)

”Hej”

=VÄRDETILLTEXT(A5; 0)

#VÄRDEFEL!

=VÄRDETILLTEXT(A5; 1)

#VÄRDEFEL!

=VÄRDETILLTEXT(A6; 0)

Malmö

=VÄRDETILLTEXT(A6; 1)

”Malmö”

=VÄRDETILLTEXT(A7; 0)

1234

=VÄRDETILLTEXT(A7; 1)

1234

Se även

Funktionen MATRISTILLTEXT

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×