I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av VARA i Microsoft Excel.

Beskrivning

Beräknar variansen baserat på ett urval.

Syntax

VARA(värde1; [värde2]; ...)

Syntaxen för funktionen VARA har följande argument:

 • Värde1;värde2;...    Värde1 är obligatoriskt, alla efterföljande värden är valfria. 1 till 255 värdeargument som motsvarar en population.

Kommentarer

 • VARA förutsätter att argumenten är ett urval av populationen. Om dina data representerar hela populationen beräknar du variansen med funktionen VARPA.

 • Argumenten kan vara tal, namn, matriser eller referenser som innehåller tal, textrepresentationer av tal eller logiska värden, t.ex. SANT och FALSKT, i en referens.

 • Logiska värden och textrepresentationer av tal som du skriver direkt i argumentuppsättningen räknas.

 • Argument som innehåller SANT ger värdet 1, argument som innehåller text eller FALSKT ger värdet 0 (noll).

 • Om ett argument består av en matris eller en referens används endast värdena i matrisen eller referensen. Tomma celler och textvärden i matrisen eller referensen ignoreras.

 • Argument som är felvärden eller text som inte kan översättas till tal orsakar fel.

 • Om du inte vill ta med logiska värden och textrepresentationer av tal i en referens som en del av beräkningen använder du funktionen VARIANS.

 • VARA använder följande formel:

  Formel

  där x är sampelmedelvärdet MEDEL(värde1;värde2;…) och n är sampelstorleken.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Hållfasthet

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Formel

Beskrivning

R esultat

=VARA(A2:A11)

Uppskattar variansen för hållfastheten för de verktyg som testas. VARA använder ett urval av en population.

754,26667

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×