Funktionen VDEGRAVSKR

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen VDEGRAVSKR i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar avskrivningen för en till gång under en period som du anger, inklusive del perioder, med dubbel degressiv avskrivning eller någon annan metod som du anger. VDEGRAVSKR står för variabel degressiv avskrivning.

Syntax

VDEGRAVSKR(kostnad; restvärde; livslängd; startperiod; slutperiod; [faktor]; [inget_byte])

Syntaxen för funktionen VDEGRAVSKR har följande argument:

 • Kostnad    Obligatoriskt. Initialkostnaden för tillgången.

 • Restvärde    Obligatoriskt. Värdet efter avskrivningen (tillgångens restvärde). Värdet kan vara 0.

 • Livslängd    Obligatoriskt. Detta är antalet perioder under vilka tillgången avskrivs (tillgångens livslängd).

 • Startperiod    Obligatoriskt. Startperioden för beräkning av avskrivningen. Startperiod måste använda samma enhet som livslängd.

 • Slutperiod    Obligatoriskt. Slutperioden för beräkning av avskrivningen. Slutperiod måste använda samma enhet som livslängd.

 • Faktor    Valfritt. Måttet för hur fort tillgången avskrivs. Om faktor utelämnas antas den vara 2 (dubbel degressiv avskrivning). Ändra faktor om du inte vill använda dubbel degressiv avskrivning. En beskrivning av metoden finns under DEGAVSKR.

 • Inget_byte    Valfritt. Ett logiskt värde som anger om byte ska ske till linjär avskrivning när sådan avskrivning är större än den degressiva avskrivningen.

  • Om inget_byte är SANT sker inget byte till linjär avskrivning även om sådan avskrivning är större än den degressiva avskrivningen.

  • Om inget_byte är FALSKT eller utelämnat sker byte till linjär avskrivning när sådan avskrivning är större än den degressiva avskrivningen.

Viktigt!: Alla argument utom inget_byte måste vara positiva tal.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

2400

Initialkostnad

300

Restvärde

10

Livslängd i antal år

Formel

Beskrivning

R esultat

=VDEGRAVSKR(A2;A3;A4*365;0;1)

Första dagens avskrivning. Excel utgår automatiskt från att faktorn är 2.

1,32 kr

=VDEGRAVSKR(A2;A3;A4*12;0;1)

Första månadens avskrivning.

40,00 kr

=VDEGRAVSKR(A2;A3;A4;0;1)

Första årets avskrivning.

480,00 kr

=VDEGRAVSKR(A2;A3;A4*12;6;18)

Avskrivningen mellan sjätte och åttonde månaden.

396,31 kr

=VDEGRAVSKR(A2;A3;A4*12;6;18;1,5)

Avskrivningen mellan sjätte och åttonde månaden med en faktor på 1,5 i stället för dubbel degressiv avskrivning.

311,81 kr

=VDEGRAVSKR(A2;A3;A4;0;0,875;1,5)

Avskrivningen för första räkenskapsåret, förutsatt att du äger tillgången och att du får göra en 150-procentig degressiv avskrivning. Tillgången införskaffades i mitten av första kvartalet under räkenskapsåret.

315,00 kr

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×