I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av FUNKTIONEN VECKONR i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar veckonumret för ett visst datum. Veckan där 1 januari ingår är till exempel den första veckan på året och numreras som vecka 1.

Det finns två system som används för den här funktionen:

  • System 1    Den vecka där 1 januari ingår är den första veckan på året och numreras som vecka 1.

  • System 2    Den vecka där årets första torsdag ingår är årets första veckan och numreras som vecka 1. Det här systemet följer den metodik som beskrivs i ISO 8601, allmänt känd som det europeiska systemet för veckonumrering.

Syntax

VECKONR(tal;[returtyp])

Syntaxen för funktionen VECKONR har följande argument:

  • Serienummer     Obligatoriskt. Ett datum i veckan. Datum anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd t.ex. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008.

  • Returtyp     Obligatoriskt. Ett tal som bestämmer vilken dag veckan börjar med. Standardvärdet är 1.

Returtyp

Veckan inleds med

System

1 eller utelämnat

söndag

1

2

måndag

1

11

måndag

1

1,2

tisdag

1

1, 3

onsdag

1

14

torsdag

1

15

fredag

1

16

lördag

1

17

söndag

1

21

måndag

2

Kommentar

  • Excel lagrar datum som serienummer så att de kan användas i beräkningar. Som standard har 1 januari 1900 serienummer 1. 1 januari 2008 har serienummer 39448 eftersom det är 39 448 dagar efter den 1 januari 1900.

  • Om Serial_number ligger utanför intervallet för basvärdet för det aktuella datumet kan #NUM! returneras felet #OGILTIGT!.

  • Om Return_type ligger utanför det intervall som anges i tabellen ovan visas #NUM! returneras felet #OGILTIGT!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

3/9/2012

Formel

Beskrivning

Resultat

=VECKONR(A2)

Veckans nummer under året då 2012-03-09 infaller, baserat på en vecka som börjar på söndag (standard).

10

=VECKONR(A2;2)

Veckans nummer under året då 2012-03-09 infaller, baserat på en vecka som börjar på måndag (det andra argumentet, 2).

11

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×