Returnerar heltalsdelen av ett tal.

Syntax

Int ( tal )

Fix( tal )

Det nödvändiga antaletargument är Double eller ett giltigt numeriskt uttryck. Om tal innehåller Null returneras Null.

Kommentarer

Både Heltal och Fix tar bort decimaldelen av tal och returnerar det resulterande heltalsvärdet.

Skillnaden mellan Heltal och Fix är att om tal är negativt returnerarHeltal det första negativa heltalet som är mindre än eller lika med tal,medan Fix returnerar det första negativa heltalet som är större än eller lika med tal. Heltal konverterar till exempel -8,4 till -9 och Fix konverterar -8,4 till -8.

Korrigering (tal) motsvarar:

Sgn(number) * Int(Abs(number))

Frågeexempel

Uttryck

Resultat

SELECT Int([Discount]) AS Expr1 FROM ProductSales;

Tar bort decimaldelen av alla värden i fältet "Rabatt" och returnerar de resulterande heltalsvärdena. För negativa bråktal returnerar "Heltal" det första negativa heltalet som är mindre än eller lika med tal. För rabattvärdet "-223,20" blir till exempel det heltal som returneras -224,00.

SELECT Fix([Discount]) AS Expr1 FROM ProductSales;

Tar bort decimaldelen av alla värden i fältet "Rabatt" och returnerar de resulterande heltalsvärdena. För negativa bråktal returnerar "Fix" det första negativa heltalet som är större än eller lika med tal. För rabattvärdet "-223,20" blir till exempel det heltal som returneras -223,00.

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet illustrerar hur funktionerna Heltaloch Fasttal returnerar heltalsdelen av tal. Om argumentet negativa tal är negativt returnerar funktionen Heltal det första negativa heltal som är mindre än eller lika med talet. Fix-funktionen returnerar det första negativa heltal som är större än eller lika med talet.

Dim MyNumber
MyNumber = Int(99.8) ' Returns 99.
MyNumber = Fix(99.2) ' Returns 99.
MyNumber = Int(-99.8) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.8) ' Returns -99.
MyNumber = Int(-99.2) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.2) ' Returns -99.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×