Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Alternativen i Microsoft Lync 2010 för hantering av deltagare och innehåll hjälper dig att genomföra produktiva möten utan störande moment.

Viktigt!:  Om du inte är mötets organisatör eller huvudpresentatör bör du tänka på att många av dessa alternativ påverkar vad andra kan se, höra eller göra under mötet. Använd därför dessa alternativ med försiktighet.

Vad vill du göra?

Spela in mötet

Så här spelar du in mötet:

 • Klicka på knappen Fler alternativ Knappen Fler alternativ i mötesfönstret i Lync 2010 i konversationsfönstret och klicka sedan på Starta inspelning.

Mer information finns i Spela in och spela upp.

Överst på sidan

Hantera deltagare

De flesta möteshanteringsuppgifterna kan nås genom att högerklicka på en eller flera personer i deltagarlistan eller genom att använda Personalternativ-menyn Bild av knapp.

Visa eller dölja deltagarlistan

 • Klicka på Personalternativ-menyn i konversationsfönstret och klicka sedan på Visa deltagarlistan.

Det är oftast bäst att visa deltagarlistan under mötet så att du kan se vilka som är där, vilka som talar och vilka som eventuellt har problem med ljudet eller delningen. Men du kan behöva dölja deltagarlistan om du till exempel vill gå igenom en lång snabbmeddelandekonversation.

Stänga av och slå på ljudet för deltagarna

 • Gör något av följande:

  • Om du vill hantera ljudet för en eller flera personer högerklickar du på namnet eller namnen i deltagarlistan och klickar sedan på Stäng av ljud eller Slå på ljud.

  • Om du vill stänga av eller slå på ljudet för alla i mötet klickar du på Personalternativ-menyn och klickar sedan på Stäng av ljudet för deltagarna.

   Tips:  Använd det här alternativet vid ett stort möte där alltför många deltagare med ljudet på kan orsaka störningar i ljudet.

Ändra privilegier för presentatör eller deltagare under mötet

 • Gör något av följande:

  • Högerklicka på en eller flera deltagare i deltagarlistan och klicka sedan på Gör till presentatör eller Gör till deltagare efter önskemål.

  • Klicka på Personalternativ-menyn och klicka sedan på Gör alla till deltagare.

   Tips:  Välj det här alternativet när det är för många presentatörer så att det stör mötet.

Tillåta eller neka åtkomst till personer i lobbyn

 • Gör något av följande i deltagarlistan:

  • Klicka på Tillåt alla eller Neka alla under Lobby.

  • Bredvid varje persons namn klickar du på Tillåt eller Neka efter önskemål.

Starta en separat konversation med en eller flera deltagare

 • Markera en eller flera personer i deltagarlistan, högerklicka på de markerade namnen och klicka sedan på önskat kontaktalternativ.

Bjuda in andra till mötet

Så här bjuder du in andra med Lync 2010:

 1. (Frivilligt) Om du vill ändra åtkomstalternativ eller presentatörsalternativ för personer du vill bjuda in klickar du på länken Anslutningsinformation och mötesalternativ i konversationsfönstret, klickar på knappen Alternativ för möte och ändrar sedan mötesalternativen efter önskemål. Mer information finns i Ändra mötesalternativ under mötet.

 2. Klicka på Personalternativ-menyn i konversationsfönstret och klicka sedan på Bjud in via namn eller telefonnummer.

 3. Ange ett telefonnummer, välj en eller flera befintliga kontakter eller sök efter en kontakt beroende på vad du vill göra.

 4. Klicka på OK om du vill skicka ett meddelande om att ansluta till mötet till de personer du bjuder in.

Så här bjuder du in andra genom att skicka ett e-postmeddelande:

 1. Klicka på Personalternativ-menyn i konversationsfönstret och klicka sedan på Bjud in via e-post.

 2. (Frivilligt) Om du vill ändra åtkomstalternativ eller presentatörsalternativ för personer du vill bjuda in klickar du på Alternativ för möte i mötesinbjudan. Mer information finns i Ange alternativ för möten eller konferenssamtal.

Överst på sidan

Arbeta med mötesinnehåll

I Lync visas mötesinnehållet till höger om deltagarlistan i ett område som kallas för scenen. När du är presentatör kan du visa Microsoft PowerPoint-presentationer, en whiteboard och omröstningar under mötet i det här området. När du delar ett program eller ditt skrivbord visas det du delar på scenen för alla i mötet.

Visa eller dölja scenen

 • Klicka på Dela i konversationsfönstret och klicka sedan på Visa scen.

Överföra eller förbereda innehåll före mötet

 1. Gå till Kalender i Microsoft Outlook före mötet, öppna en inbjudan för ett möte som du har schemalagt och klicka sedan på Anslut till onlinemöte.

 2. Gör något av följande i konversationsfönstret:

  • Klicka på Dela-menyn om du vill överföra en PowerPoint-presentation, lägga till en whiteboard eller skapa en ny omröstning.

  • Klicka på knappen Lägg till eller visa bifogade filer Knappen Lägg till eller visa bifogade filer i onlinemöten i Lync om du vill överföra en fil.

Mer information finns i ”Överföra en PowerPoint-fil för en presentation” eller ”Överföra bifogade filer som deltagare kan visa och spara” längre ned i det här avsnittet.

Visa mötesinnehåll som redan har överförts

 • Klicka på Dela i konversationsfönstret, peka på Senaste innehåll och klicka sedan på det innehåll du vill visa.

Dela ett program eller skrivbordet

 • Klicka på Dela i konversationsfönstret och klicka sedan på Skrivbord eller Program. Mer information finns i Dela skrivbordet och program.

Överföra en PowerPoint-fil för presentation

 1. Klicka på Dela i konversationsfönstret och klicka sedan på PowerPoint-presentation.

 2. Markera filen du vill lägga till och klicka sedan på Överför.

Överföra bifogade filer som deltagare kan visa och spara

 1. Klicka på knappen Lägg till eller visa bifogade filer i konversationsfönstret.

 2. Klicka på Lägg till bifogade filer i dialogrutan Bifogade filer.

 3. Markera filen du vill lägga till och klicka sedan på Överför.

Göra anteckningar i en PowerPoint-presentation eller på en whiteboard

 • Klicka på det anteckningsverktyg du vill använda i verktygsfältet för anteckningar längst ned till vänster på scenen.

Du eller någon annan i mötet kan anteckna på en whiteboard eller i en PowerPoint-bild på följande sätt:

 • Använda en Laserpekare som visas som en färgprick med ditt namn

 • Infoga linjer eller former

 • Lägga till text

 • Rita eller markera med en Penna

 • Lägga till en pilstämpel, bockstämpel eller en X-stämpel

 • Infoga en grafikfil

Mer information om anteckningsverktyg finns i Samarbeta på en whiteboard.

Obs!:  Anteckningsverktyg är endast tillgängliga för innehåll som visas på scenen. Om du delar skrivbordet eller ett program måste andra få ditt tillstånd innan de kan göra ändringar i det delade innehållet.

Lägga till en whiteboard eller en omröstning i mötet

 • Klicka på Dela i konversationsfönstret och klicka sedan på Ny whiteboard eller Ny omröstning.

Mer information finns i Samarbeta på en whiteboard och Genomföra en omröstning.

Ändra behörigheter för innehåll

Som standard kan endast presentatörer göra anteckningar i PowerPoint-presentationer, titta på de visade PowerPoint-bilderna i egen takt i privat vy och privat växla till ett annat objekt i innehållslistan. Alla deltagare kan visa och spara bifogade filer. Följ anvisningarna nedan om du vill ändra standardinställningarna.

Ändra vem som kan göra anteckningar i PowerPoint-presentationer

 1. Klicka på länken Anslutningsinformation och mötesalternativ i konversationsfönstret.

 2. Klicka på Alternativ för möte i dialogrutan Anslutningsinformation och mötesalternativ.

 3. Under Privilegier i dialogrutan Alternativ för onlinemöte ändrar du Anteckna i presentationer till Endast presentatörer eller Ingen.

Bestämma vem som kan visa mötesinnehåll privat

 1. Klicka på länken Anslutningsinformation och mötesalternativ i konversationsfönstret.

 2. Klicka på Alternativ för möte i dialogrutan Anslutningsinformation och mötesalternativ.

 3. Under Privilegier i dialogrutan Alternativ för onlinemöte ändrar du Visa i privat vy till Alla eller Ingen.

Obs!:  Delade skrivbord eller program kan inte visas i privat vy.

Ändra vem som har åtkomst till mötesinnehåll

Som standard har endast presentatörer utökad åtkomst till mötesinnehåll. Om du vill ändra detta gör du så här:

 • Klicka på pilen bredvid det objekt du vill ändra i innehållslistan, peka på Gör tillgänglig för och klicka sedan på Organisatör eller Alla.

När du väljer Alla kan alla mötesdeltagare göra följande i PowerPoint-presentationer, whiteboard-tavlor och omröstningar:

 • Spara en lokal kopia med eller utan anteckningar

 • Ändra vad som visas på mötesscenen

 • Byta namn på eller ta bort innehåll

 • Ge alla utökad åtkomst till mötesinnehåll

Ändra vem som kan visa och spara bifogade filer

Som standard kan alla i mötet spara och visa bifogade filer i mötet. Om du vill ändra detta gör du så här:

 1. Klicka på knappen Lägg till eller visa bifogade filer Knappen Lägg till eller visa bifogade filer i onlinemöten i Lync i konversationsfönstret.

 2. Klicka på pilen till höger om det innehåll du vill ändra, peka på Gör tillgänglig för och klicka sedan på Organisatör eller Presentatörer.

Överst på sidan

Lägga till video i mötet

Så här lägger du till video i mötet:

 • Klicka på Video i konversationsfönstret.

Obs!:  Om du har anslutit till mötet via telefon kan du se video för andra, men du kan inte visa din egen video.

Överst på sidan

Avsluta eller lämna mötet

Gör något av följande om du vill lämna eller avsluta mötet:

 • Om du vill lämna mötet men låta det fortsätta utan dig stänger du konversationsfönstret.

 • Om du vill lämna mötet och avsluta det klickar du på Personalternativ-menyn Bild av knapp i konversationsfönstret och klickar sedan på Avsluta möte.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×