Grundläggande uppgifter i OneNote för Windows 10

Grundläggande uppgifter i OneNote för Windows 10

Den här artikeln sammanfattar de grundläggande uppgifterna och kommandona så att du snabbt kommer igång med OneNote för Windows 10. Om du letar efter något som inte finns med här kan du använda sökrutan i det övre högra hörnet på den här sidan.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Skapa en ny anteckningsbok

OneNote för Windows 10 är förinstallerat i Windows 10. När du använder det för första gången skapas en standardanteckningsbok åt dig. Du kan använda den här standardanteckningsboken och lägga till egna sidor eller så kan du skapa en ny tom anteckningsbok när som helst.

 1. Klicka på knappen Visa anteckningsböcker Knappen Visa anteckningsböcker på valfri sida.

 2. Klicka på + Anteckningsbok längst ned i det fönster som visas.

 3. Ange ett namn för den nya anteckningsboken och klicka sedan på Skapa anteckningsbok.

  OneNote växlar till den nya anteckningsboken, som innehåller ett nytt avsnitt och en ny, tom sida.

Växla mellan anteckningsböcker

Så här växlar du mellan flera anteckningsböcker:

 1. Klicka på knappen Visa anteckningsböcker Knappen Visa anteckningsböcker på valfri sida.

 2. I panelen som visas väljer du namnet på den anteckningsbok som du vill växla till.

Obs!: Om du inte ser den anteckningsbok du vill ha väljer du Fler anteckningsböcker.

Skriva anteckningar med tangentbordet eller för hand

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Om du vill göra anteckningar med tangentbordet eller använda handskrift gör du något av följande:

 • Klicka eller tryck på sidhuvudet längst upp på sidan (ovanför stämpeln med datum och tid) och skriv en sidrubrik.

 • Klicka eller tryck var som helst på den aktuella sidan och börja sedan skriva.

 • Klicka eller tryck någon annanstans på sidan för att påbörja en ny anteckning och börja sedan skriva.

 • Använd pennan som följde med enheten för att skriva anteckningar för hand direkt på pekskärmen. Om du vill använda fingret för att rita eller skriva klickar du på fliken Rita och klickar eller trycker sedan på ikonen Rita med mus eller pekgester Rita-ikonen på menyn Rita .

Spara dina anteckningar

Det finns ingen Spara-knapp i OneNote för Windows 10. Det beror på att allt sparas och synkroniseras automatiskt åt dig i OneNote, oavsett hur små eller stora ändringarna är.

Om du ändrar dig om något du nyligen har lagt till eller ändrat klickar eller trycker du på knappen Ångra Knappen Ångra i OneNote. högst upp till höger i programfönstret.

Markera text med pekfunktionen

Så här markerar du text på en sida:

 1. Dubbelklicka på den text som du vill markera.

 2. Du kan justera markeringen genom att dra de två markeringshandtagen till början och slutet av texten som du vill markera.

När en rad eller ett stycke text är markerad kan du klippa ut, kopiera, formatera, flytta eller ta bort den.

Formatera text

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Ändra utseendet på texten:

 1. Markera den text du vill formatera (med tangentbord och mus klickar du på och drar, och på en pekenhet dubbeltrycker du på ett ord och drar markeringshandtagen).

 2. Välj den formatering du vill använda på fliken Start (teckensnitt, teckenstorlek, fetstil, kursiv stil, understrykning, färg, listor, indrag och så vidare).

Om du ändrar dig om någon formatering du har lagt till klickar eller trycker du på knappen Ångra Knappen Ångra i OneNote. högst upp till höger i programfönstret.

Markera med bläck i anteckningarna

Så här markerar du viktig information i anteckningarna:

 1. På fliken Rita klickar eller trycker du på ikonen Rita med mus eller pekgester Rita-ikonen på menyn Rita .

 2. Välj ikonen överstrykningspenna till vänster och välj sedan den färg och tjocklek du vill använda.

 3. Använd pennan som följde med enheten eller använd fingret eller musen för att markera någon del av anteckningarna.

Obs!: När du är klar klickar eller trycker du på Rita med mus eller pekgester Rita-ikonen på menyn Rita igen för att inaktivera ritläget.

Om du vill ta bort något du har ritat eller markerat klickar eller trycker du på knappen Radergummi på fliken Rita. När du har markerat radergummit trycker du på de markeringar som du vill ta bort.

Lägga till taggar

Med taggar kan du märka och prioritera viktiga anteckningar visuellt så att du enkelt kan följa upp dem igen senare.

 1. Du taggar en anteckning genom att klicka eller trycka på en textrad som du har skrivit.

 2. På fliken Start väljer du något av följande:

  • Klicka eller tryck på taggen Att göra Kryssrutan Att göra för att lägga till en kryssruta framför textraden. Det här är användbart för objekt i en lista med uppgifter som du måste slutföra.

  • Klicka eller tryck på nedåtpilen bredvid ikonen Att göra och välj någon av de andra taggarna (Viktigt, Fråga, Kritiskt, Kontakt, Adress eller Telefonnummer).

Obs!: Taggen Att göra är interaktiv. Du kan klicka eller trycka på taggen om du vill markera (eller avmarkera) rutan och hålla att-göra-listorna uppdaterade.

Lägga till länkar

Du kan formatera text i OneNote för Windows 10 så att den blir en länk.

 1. Markera den text du vill formatera (med tangentbord och mus klickar du på och drar, och på en pekenhet dubbeltrycker du på ett ord och drar markeringshandtagen).

 2. Klicka eller tryck på Infoga > Länk.

 3. Om det behövs ändrar du de ord som visas i rutan Text som ska visas.

 4. Skriv in URL-adressen i rutan Adress och klicka eller tryck därefter på Infoga.

Obs!: När du börjar skriva en URL i anteckningarna (till exempel www.onenote.com), ändras den texten automatiskt till en länk. Om du klickar eller trycker på en formaterad länk öppnas målet automatiskt i webbläsaren.

Infoga en bild

Du kan infoga bilder från datorns kamera eller från en fil på datorn eller enheten.

Gör så här om du vill infoga en bild från kameran:

 1. Tryck där du vill infoga en bild.

 2. Klicka eller tryck på Kamera på fliken Start.

 3. Om du uppmanas att göra det tillåter du att OneNote använder datorns kamera.

 4. När motivet visas på kameran tar du bilden genom att trycka på skärmen.

 5. Klicka eller tryck på Infoga alla om du vill infoga den tagna bilden (eller bilderna).

Obs!: Om du har en enhet med kamera och du inte ser Kamera som ett tillgängligt alternativ behöver OneNote behörighet för att använda kameran. Tryck på WINDOWS-tangenten och gå sedan till Inställningar > Sekretess > Kamera. Kontrollera att alternativet Kamera är inställt på , och se efter i listan med program nedan om OneNote är inställt på .

Infoga en bild från en fil:

 1. Tryck där du vill infoga en bild.

 2. Tryck på Bild på menyn Start.

 3. Gå till platsen för den bild som du vill infoga, markera bilden genom att trycka på den och tryck sedan på Öppna.

Obs!: Om du vill redigera en bild som redan finns i dina anteckningar ska du först trycka för att markera den. När den är markerad kan du ändra storlek, flytta runt den på sidan eller tagga den. Tryck och håll ned på bilden för att visa en meny med fler alternativ, bland annat Bild. På menyn Bild kan du rotera bilden.

Infoga dokument och filer i anteckningar

Så här infogar du ett dokument eller en fil i OneNote:

 1. Tryck på den plats på sidan där du vill infoga ett dokument eller en fil.

 2. På fliken Infoga klickar eller trycker du på Bild.

 3. Bläddra till den fil du vill infoga, markera den och klicka eller tryck sedan på Öppna.

Infoga en tabell

Så här lägger du till en ny tabell i dina anteckningar:

 1. Tryck på den plats på sidan där du vill infoga tabellen.

 2. Tryck på menyn Infoga och sedan på Tabell.

  OneNote skapar en liten tabell med en rad eller två kolumner.

 3. Tryck i den första cellen och börja sedan skriva.

Om du vill gå till nästa kolumn (eller skapa en ny kolumn) trycker du på Tabb på tangentbordet. Om du vill skapa en ny rad med celler placerar du markören i den sista cellen till höger och trycker sedan på Retur. Om du inte har ett tangentbord kan du klicka på fliken Tabell för att ändra eller formatera tabellen.

Lägga till fler sidor

Du kan lägga till så många anteckningar på en sida som du vill, men om du lägger till fler sidor i anteckningsboken är det lättare att hålla ordning.

Så här lägger du till en ny sida:

 1. Klicka eller tryck på + Sida längst ned i sidlistan till vänster i programfönstret.

  Om du inte ser den här knappen ska du först klicka eller trycka på knappen Visa anteckningsböcker Knappen Visa anteckningsböcker nästan längst upp till vänster i OneNote-programfönstret.

 2. När den nya sidan visas skriver du en sidrubrik ovanför stämpeln med datum och tid.

Obs!: Du kan ändra ordningen på sidorna genom att dra deras sidrubriker uppåt och nedåt i listan.

Lägga till fler avsnitt

Du kan ha alla sidor i ett avsnitt i anteckningsboken, men det blir bättre ordning om du lägger till fler avsnitt när anteckningsboken växer.

Så här skapar du ett nytt avsnitt:

 1. Klicka eller tryck på + Avsnitt längst ned i avsnittslistan till vänster i programfönstret.

  Om du inte ser den här knappen ska du först klicka eller trycka på knappen Visa anteckningsböcker Knappen Visa anteckningsböcker nästan längst upp till vänster i OneNote-programfönstret.

 2. Skriv ett passande namn för de anteckningar som du avser att skapa i det nya avsnittet när det visas och tryck sedan på Retur.

Det nya avsnittet innehåller en tom sida. Du kan börja göra anteckningar på den här sidan och lägga till ytterligare sidor när du behöver det.

Obs!: Du kan ändra ordningen på avsnitten genom att dra deras namn uppåt och nedåt i listan.

Skriva ut anteckningar

Fördelen med OneNote är att du aldrig behöver skriva ut något. Alla dina anteckningar är sökbara och lätta att dela online.

När du behöver en utskrift av en sida i anteckningsboken gör du följande:

 1. Öppna den sida som du vill skriva ut.

 2. Klicka eller tryck på knappen . . . i det övre högra hörnet i programfönstret och välj sedan Skriv ut.

 3. I fönstret som visas väljer du skrivare och önskade alternativ och klickar eller trycker sedan på Skriv ut.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×