När en tabell skapas identifierar Power Query ofta kolumnrubriker automatiskt och marknadsför dem om det behövs. Du kan dock även höja en första rad till kolumnrubriker eller sänka kolumnrubriker till den första raden när du behöver.

Din webbläsare har inte stöd för video.

Procedur

  1. Om du vill öppna en fråga letar du upp en tidigare inläst från Power Query-redigeraren, markerar en cell i dina data och väljer sedan Fråga > Redigera. Mer information finns i Skapa, läsa in eller redigera en fråga i Excel.

  2. Gör något av följande:

    • Om du vill använda den första raden som kolumnrubriker väljer du Start> Använd första raden som rubriker.

    • Om du vill sänka kolumnrubrikerna till den första raden väljer du Start, väljer pilen bredvid Använd första raden som rubriker och väljer sedan Använd rubriker som första raden.

Se även

Power Query för Excel-hjälp

Höja eller sänka kolumnrubriker (docs.com)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×