Med kommunikationsprogramvaran Microsoft Lync 2010 använder du sekretessrelationer om du vill kontrollera hur mycket av din närvaroinformation som ska visas för andra. Kontakter tilldelas en av fem sekretessrelationer, och varje sekretessrelation ger åtkomst till en viss uppsättning information. Till exempel kan Kolleger, som är den relation alla nya kontakter får när du lägger till dem, se mer av din information än Externa kontakter men mindre än Vänner och familj. I det här ämnet beskrivs vilken information som varje sekretessrelation ger åtkomst till, hur du ändrar din sekretessrelation med en kontakt samt hur du döljer vissa detaljer för alla.

Vad vill du göra?

Förstå närvaro och sekretessrelationer

Din närvaroinformation omfattar tillgänglighetsstatus (som tillgänglig eller inte vid datorn), närvaroindikator (grön, gul eller röd), schema, plats, personlig information och frånvaromeddelanden. I tabellen nedan visas vilka närvaroinformationsattribut som är tillgänglig för en viss sekretessrelation. Kontakter som du har relationen Arbetsgrupp är troligen viktiga. Endast dessa kontakter kan störa dig när du har angett statusen till Stör ej.

Obs!:  Icke-kontakter (vid sekretessläge) och blockerade kontakter ser endast ditt visningsnamn och din e-postadress

.

Närvaroinformation

Externa kontakter

Kolleger

Arbetsgrupp

Vänner och familj

Närvarostatus

Visningsnamn

E-postadress

Titel *

Telefon, arbete *

Mobiltelefon *

Telefon, hem *

Annan telefon

Företag *

Kontor *

SharePoint-webbplats *

Mötesplats #

Mötesämne #

Ledig/upptagen

Arbetstid

Plats #

Anteckningar (frånvaromeddelande)

Anteckningar (personliga)

Senast aktiv

Webbadress till personligt foto

 • En asterisk (*) bredvid närvaroinformation i tabellen ovan innebär att om attributet definieras i företagets katalogtjänst visas det för alla kontakter i organisationen (oavsett sekretessrelation) och även för externa kontakter utanför organisationen (om de är konfigurerade och identifierade i organisationens nätverk).

 • Ett nummertecken (#) bredvid närvaroinformation i tabellen ovan innebär att attributet visas som standard.

Överst på sidan

Ändra sekretessrelationen för en kontakt

Om du vill visa dina kontakter baserat på deras sekretessrelation gör du så här:

 • Klicka på knappen Relationer i fältet precis ovanför dina kontakter (andra alternativ är Grupper och Status).

Så här ändrar du den sekretessrelation du har med en kontakt:

 • Öppna Lync 2010, gå till listan Kontakter, högerklicka på en kontakt, peka på Ändra sekretessrelation och klicka sedan på den nya sekretessrelationen för kontakten.

Anpassa kontaktinformationen

Som standard tilldelas kontakter sekretessrelationen Kolleger när du lägger till dem i listan Kontakter. Om du har kontakter som du ändrat relation på sedan dess, kan du ändra tillbaka relationen till Kolleger genom att antingen klicka på Kolleger eller på Tilldela relation automatiskt.

Om du vill veta mer om hur du ändrar telefonnummer och hur det påverkar sekretessrelationer klickar du på Ange telefonalternativ och -nummer.

Överst på sidan

Dölja din aktivitetsfeed

För alla utom Blockerade kontakter och Externa kontakter visas uppdateringar av din personliga anteckning som standard i deras aktivitetsflöde. Gör så här om du vill ändra detta:

 1. Klicka på knappen Alternativ i Lync.

 2. Klicka på Personlig information i dialogrutan Lync – Alternativ.

 3. Längst ned i den högra rutan, under Aktivitetsfeed, hittar du kryssrutan Visa alla mina uppdateringar i Aktivitetsfeed – avmarkera den. Ändringar av din status visas endast med närvarostatusen, till exempel i andras kontaktlista.

Dölja aktivitetsfeed

Överst på sidan

Dölja din plats

Din plats uppdateras i Lync som standard när du loggar in från olika platser. Du kan dölja den här informationen från andra på följande sätt:

 1. Klicka på platsmenyn under ditt namn i huvudfönstret i Lync.

 2. Avmarkera kryssrutan Visa min plats för andra.

Ange plats för Lync

Överst på sidan

Aktivera sekretessläge

Alla utom Blockerade kontakter kan som standard se din närvarostatus. Om du vill ändra sekretessinställningarna kan du göra du så här:

 1. Klicka på knappen Alternativ i Lync.

 2. Klicka på Status i dialogrutan Lync - Alternativ och gör något av följande:

 3. Klicka på Jag vill att alla ska kunna se min närvaro oavsett systeminställningarna (åsidosätt standardinställningarna)

 4. Klicka på Jag vill att systemadministratören ska bestämma - för tillfället kan alla se min närvaro men det kan ändras senare

  Sekretesstatus

Organisationen kan ha aktiverat sekretessläge i Lync. Om det är så i ditt fall kan du välja om du vill begränsa synligheten för din närvaroinformation till endast de personer du har lagt till på listan Kontakter:

 • Jag vill att alla ska kunna se min närvaro

 • Jag vill att bara personer i min kontaktlista ska kunna se min närvaro

Viktigt!:  Om du kör Lync i sekretessläge blockeras äldre versioner av Microsoft Communicator.

Överst på sidan

Blockera en kontakt

Om du vill förhindra en kontakt från att nå dig via snabbmeddelande eller telefon i Lync gör du så här:

 1. I kontaktlistan högerklickar du på kontakten du vill blockera.

 2. Klicka på Ändra sekretessrelation och sedan på Blockerade kontakter.

Obs!:  Ditt namn och din e-postadress kommer fortfarande att vara synliga.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×