Hantera frågor (Power Query)

Du kan hantera dina frågor i fönstret Frågor i Power Query-redigeraren eller på fliken Frågor & i Excel. Det här är särskilt användbart om du har många frågor och du snabbt vill hitta en fråga. När du har hittat en fråga finns det ett antal ytterligare åtgärder som du kan utföra, till exempel duplicera, referera till, slå samman, lägga till, dela och ta bort en fråga.

När du skapar en fråga skapas anslutningsinformation i bakgrunden. Frågans roll är att forma data. Anslutningsinformationens roll är att underhålla information om datakällan och att uppdatera data i enlighet med uppdateringsinställningar, t.ex. frekvens.

Alla frågor kanske inte läses in i ett kalkylblad. Detta kan inträffa när du importerar data från en extern datakälla, formar data i Power Query-redigeraren, väljer Start > Läs in till och använder sedan dialogrutan Importera data för att placera frågan i en datamodell eller i en ODC-fil (Office Data Connection).

Följande är en sammanfattning av de kommandon som du kan använda i den ordning de visas på sina respektive snabbmenyer på fliken Frågor i fönstret Frågor &-anslutning i Excel eller fönstret Frågor i Power Query-redigeraren. Vissa kommandon är endast tillgängliga i ett fönster. Många av dessa kommandon är också tillgängliga på kontextfliken Fråga i menyfliksområdet. Alla frågor i arbetsboken visas och sorteras efter det datum och den tidpunkt då de senast ändrades.

 1. Gör något av följande:

  Välj    data och > i Excel & Anslutningar> Fliken Frågor.

  I Power Query-redigeraren    Välj Data > hämta data > starta PowerQuery-redigeraren och visa fönstret Frågor till vänster.

 2. Kommandot Välj ett

  frågehanteringskommando: Redigera redigerar frågan i Power Query-redigeraren. Endast tillgängligt på fliken Frågor i fönstret & Anslutningar.

  Ta bort    Tar bort en fråga.

  Byt namn Ändrar frågans namn. 

  Uppdatera     Hämtar uppdaterade data från externa datakällor. Endast tillgängligt på fliken Frågor i fönstret & Anslutningar. Mer information finns i Uppdatera en extern dataanslutning i Excel.

  Läs in till    Visar dialogrutan Importera data så att du kan välja hur du vill visa data, var du vill placera dem och lägga till dem i en datamodell. Endast tillgängligt på fliken Frågor i fönstret & Anslutningar.

  Duplicera    Skapar en kopia av den markerade frågan med samma namn som den ursprungliga frågan som lagts till av (2). Du kan byta namn på frågan för att enklare identifiera den. Efterföljande ändringar i originalfrågan påverkar inte den nya frågan.

  Referens    Skapar en ny fråga som använder stegen i en tidigare fråga utan att duplicera frågan. Den nya frågan följer ett liknande namngivningskonventioner som kommandot Duplicera. Du kan byta namn på den nya frågan för att enklare identifiera den. Efterföljande ändringar i originalfrågan påverkar den nya frågan om utdata ändras.

  Slå samman     Slå samman kolumner i en fråga med matchande kolumner i andra frågor. Mer information om sammanslagning finns i Slå samman frågor. Endast tillgängligt på fliken Frågor i fönstret & Anslutningar.

  Lägg till    Lägg till kolumner i en fråga med matchande kolumner i andra frågor. Mer information om tillägg finns i Tilläggsfrågor. Endast tillgängligt på fliken Frågor i fönstret & Anslutningar.

  Flytta till grupp     Flyttar frågan till en grupp i listan eller, om det inte finns några grupper, väljer du Ny grupp för att skapa en. Ge den ett beskrivande namn, till exempel Budget eller Marknadsföring. Använd grupper för att ordna många frågor i kategorier. Du kan även skapa grupper i grupper.

  Flytta upp    Flyttar frågan uppåt i listan med frågor.

  Flytta nedåt    Flyttar frågan nedåt i listan med frågor.

  Funktionen Skapa    visar dialogrutan Skapa funktion. Endast tillgängligt i fönstret Frågor i Power Query-redigeraren. Mer information finns i referensen till funktionen Power Query M.

  Konvertera till parameter Konverterar frågan till en parameter och visar den i Förhandsgranska data. Om den aktuella visningen är en parameter växlar kommandot till Konvertera till fråga.  Endast tillgängligt i fönstret Frågor i Power Query-redigeraren. Mer information finns i Skapa en parameterfråga (Power Query).

  Avancerad redigerare    Öppnar fönstret Avancerad redigerare. Mer information finns i Skapa Power Query-formler i Excel. Endast tillgängligt i fönstret Frågor i Power Query-redigeraren.

  Exportera anslutningsfil    Sparar frågan som en ODC-anslutningsfil. ODC-filen innehåller frågedefinitionen, information om anslutningen till datakällan och alla transformeringssteg. Det här är användbart när du vill dela frågor med andra användare och arbetsböcker. Du kan också använda kommandot Egenskaper fliken Frågekontext i menyfliksområdet i Power Query. Mer information finns i Skapa, redigera och hantera anslutningar till externa data.  Endast tillgängligt på fliken Frågor i fönstret & Anslutningar.

  Visa översikten    Visar den utfällade frågan med en förhandsgranskning och annan användbar information.  Endast tillgängligt på fliken Frågor i fönstret & Anslutningar.

  Egenskaper    Använd det här kommandot för att hantera en fråga och dess information om anslutningen till datakällan. På fliken Frågor i fönstret & Frågor och anslutningar, öppnas dialogrutan Frågeegenskaper. I fönstret Frågor i Power Query-redigeraren öppnar du dialogrutan Frågeinställningar. 

Se även

Hjälp om Power Query för Excel

Redigera egenskaper för frågeinställningar

Använda fönstret Frågor (docs.com)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×