När du öppnar Publisher visas en katalog över mallar att välja bland. Skapa en publikation genom att välja den mall som mest ser ut som du föreställer dig din publikation. När du öppnat mallen kan du lägga till de element – exempelvis färger, teckensnitt och grafik – som du vill använda. Förutom att skapa en ny publikation från en mall kan du också skapa nya mallar som du kan återanvända utan att behöva göra alla anpassningarna igen.

I den här artikeln

Lär dig mer om mallar

Du kan göra en mall från en publikation genom att spara publikationen som en Publisher-mall. När du skapar en ny publikation genom att välja en mall öppnas en kopia av mallfilen, så att den ursprungliga mallen inte ändras av misstag. Om du vill göra ändringar i en mall öppnar du en kopia av mallfilen, gör de ändringar du vill och sparar sedan filen som en mall.

Du kan spara tid genom att utforma en baspublikation som återspeglar ditt företagets varumärke och identitet och spara den som en mall. När du vill skapa en ny version kan du utgå från mallen och lägga till den information som är unik för den aktuella versionen. Genom att använda en mall för en publikation du regelbundet producerar sparar du inte bara tid, du säkerställer även publikationens kvalitet och att den är konsekvent utförd.

Publisher innehåller dynamiska funktioner som gör det enkelt att ändra design, layout, färger och övriga element. Du kan:

 • Använda mallar för att skapa exakt den typ av publikationen du önskar, till exempel en kalender, ett nyhetsbrev eller ett vykort.

 • Utforma en publikation, anpassa den efter dina behov och spara den som en mall.

Använda en mall för att skapa en publikation

Du kan använda mallar som medföljer Publisher, eller onlinemallar från Office.com, för att skapa snygga publikationer.

Viktigt!:  Du måste vara ansluten till Internet för att få tillgång till onlinemallar.

 1. Klicka på Arkiv > Nytt.

 2. Från mallgalleriet väljer du en typ av publikation, exempelvis Tackkort.

 3. Använda vänster- och högerpilarna för att gå igenom mallarna tills du hittar den du vill använda, och klicka på Skapa.

Överst på sidan

Viktigt!:  Du måste vara ansluten till Internet för att få tillgång till onlinemallar.

 1. Öppna Publisher eller klicka på Arkiv > Ny.

 2. Från mallgalleriet väljer du en typ av publikation, exempelvis Hälsningskort.

 3. Rulla nedåt för att hitta en mall, markera den och klicka sedan på Skapa.

Överst på sidan

Hitta en mall

Förutom att använda mallkategorierna och bläddra efter mallar kan söka du efter mallar baserat på nyckelord. För att skapa en broschyr med formatet tredubbel vikning kan du, i stället för att gå till kategorin Broschyrer och sedan bläddra igenom mallarna, ange tredubbel vikning broschyr i Sök-rutan för att visa alla broschyrmallar med tredubbel vikning.

Överst på sidan

Spara en publikation som mall

Du kan skapa en mall från en publikation genom att spara publikationen som en Publisher-mall. Du kan även ladda ned en befintlig mall, göra dina ändringar och sedan spara filen som en mall du senare kan återanvända.

 1. Skapa eller öppna publikationen du vill använda som mall.

 2. Klicka på Arkiv > Spara som, och gå till enhet C på datorn.

  Meddelanden: 

  • Standardplatsen för mallar är:

  • Om du sparar din mall till en annan plats är det möjligt att Publisher inte hittar den.

  • Prenumerationsversion av Publicera och Publisher 2019, 2016, 2013: C:\Users\användarnamn\Documents\Anpassade Office-mallar

  • Publisher 2010: C:\Users\användarnamn\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

 3. Välj Publisher-mall i rutan Filformat.

 4. Ange mallens namn i rutan Filnamn.

 5. Klicka på Spara.

  Du hittar mallen i mallgalleriet i kategorin PERSONLIGt i Publisher 2013 och senare versioner, och i kategorin Mina mallar i Publisher 2010.

Överst på sidan

Ändra en mall

Du kan öppna en mall som du använt tidigare, göra ändringar och spara den som en ny mall.

 1. Klicka Arkiv >Nytt.

 2. Klicka på PERSONLIGT och dubbelklicka på mallens namn.

  Obs!: Om du inte hittar din mall kan det hända att du inte sparade den i standardmappen för mallar. Standardplats för mallar är C:\Users\användarnamn\Documents\Anpassade Office-mallar. Om du har sparat en mall på en annan plats än standardplatsen för mallar måste du bläddra till den plats där du sparade den och öppna mallen därifrån, eller flytta den till standardplatsen för mallar på din dator.

 3. För in önskade ändringar i mallen.

 4. Klicka på Arkiv > Spara som, och gå till enhet C på datorn.

 5. I rutan Filformat klickar du på Publisher-mall, och anger sedan ett namn och valfri kategori för mallen.

 6. Klicka på Spara.

Överst på sidan

 1. Öppna Publisher eller klicka på Arkiv > Ny.

 2. Klicka på Mina mallar och dubbelklicka på mallens namn.

  Obs!: Om du inte hittar din mall kan det hända att du inte sparade den i standardmappen för mallar. Standardplatsen för mallar är C:\Användare\användarnamn\AppData\Roaming\Microsoft\Mallar. Om du har sparat en mall på en annan plats än standardplatsen för mallar måste du bläddra till den plats där du sparade den och öppna mallen därifrån, eller flytta den till standardplatsen för mallar på din dator.

 3. För in önskade ändringar i mallen.

 4. Klicka på Arkiv > Spara som.

 5. I rutan Filformat klickar du på Publisher-mall, och anger sedan ett namn och valfri kategori för mallen.

 6. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×