Du kan sammanfoga (kombinera) rader från en tabell till en annan genom att helt enkelt klistra in data i de första tomma cellerna under måltabellen. Tabellen ökar i storlek så att den omfattar de nya raderna. Om raderna i båda tabellerna stämmer överens kan du sammanfoga kolumnerna i en tabell med en annan genom att klistra in dem i de första tomma cellerna till höger om tabellen. I det här fallet ökar tabellen så att den omfattar de nya kolumnerna.

Att sammanfoga rader är faktiskt ganska enkelt, men det kan vara knepigt att sammanfoga kolumner om raderna i en tabell inte motsvarar raderna i den andra tabellen. Med hjälp av LETARADkan du undvika vissa justeringsproblem.

Sammanfoga två tabeller med hjälp av funktionen LETARAD

I exemplet nedan visas två tabeller som tidigare hade andra namn till nya namn: "Blå" och "Orange". I den blå tabellen är varje rad ett radobjekt för en order. Därför har Order-ID 20050 två artiklar, Order-ID 20051 har en artikel, Order-ID 20052 har tre objekt och så vidare. Vi vill slå samman kolumnerna Försäljnings-ID och Region med den blå tabellen, baserat på matchande värden i kolumnerna Order-ID i den orange tabellen.

Sammanfoga två kolumner med en annan tabell

Order-ID-värdena upprepas i den blå tabellen, men värdena för Order-ID i den orange tabellen är unika. Om vi bara kopierade och klistrade in data från den orange tabellen skulle värdena för Försäljnings-ID och Region för den andra radposten i order 20050 vara inaktiverade med en rad, vilket skulle ändra värdena i de nya kolumnerna i den blå tabellen.

Här är data för den blå tabellen, som du kan kopiera till ett tomt kalkylblad. När du har klistrat in den i kalkylbladet trycker du på Ctrl+T för att konvertera den till en tabell och byter sedan namn Excel tabellen blå.

Order ID

Säljdatum

Produkt-ID

20050

2/2/14

C6077B

20050

2/2/14

C9250LB

20051

2/2/14

M115A

20052

2/3/14

A760G

20052

2/3/14

E3331

20052

2/3/14

SP1447

20053

2/3/14

L88M

20054

2/4/14

S1018MM

20055

2/5/14

C6077B

20056

2/6/14

E3331

20056

2/6/14

D534X

Här är data för orange tabell. Kopiera in den i samma kalkylblad. När du har klistrat in den i kalkylbladet trycker du på Ctrl+T för att konvertera den till en tabell och byter sedan namn på tabellen Orange.

Order ID

Försäljnings-ID

Region

20050

447

Väst

20051

398

Söder

20052

1006

Norr

20053

447

Väst

20054

885

Öst

20055

398

Söder

20056

644

Öst

20057

1270

Öst

20058

885

Öst

Vi måste se till att värdena Försäljnings-ID och Region för varje order stämmer överens med varje unik orderrad. Det gör vi genom att klistra in tabellrubrikerna Försäljnings-ID och Region i cellerna till höger om den blå tabellen och använda LETARAD-formler för att få rätt värden från kolumnerna Försäljnings-ID och Region i den orange tabellen.

Gör så här:

 1. Kopiera rubrikerna Försäljnings-ID och Region i tabellen Orange (endast de två cellerna).

 2. Klistra in rubrikerna i cellen till höger om rubriken Produkt-ID i den blå tabellen.

  Den blå tabellen är nu fem kolumner bred, inklusive de nya kolumnerna Försäljnings-ID och Region.

 3. Börja skriva följande formel i den första cellen under Försäljnings-ID i den blå tabellen:

  =LETARAD(

 4. I den blå tabellen väljer du den första cellen i kolumnen Order-ID, 20050.

  Den delvis slutförda formeln ser ut så här:Delvis färdig LETARAD-formel

  Delen [@[Ordernr]] betyder "hämta värdet på samma rad från kolumnen Order-ID".

  Skriv ett kommatecken och markera hela Orange-tabellen med musen så att "Orange[#All]" läggs till i formeln.

 5. Skriv ett till komma, 2, ett annat kommatecken och 0 – så här: ,2,0

 6. Tryck på Retur så ser den slutförda formeln ut så här:

  Färdig LETARAD-formel

  Delen Orange[#All] innebär att "titta i alla celler i den orange tabellen". 2 innebär "hämta värdet från den andra kolumnen" och 0 innebär "returnera värdet endast om det finns en exakt matchning".

  Observera att Excel celler nedåt i kolumnen med hjälp av LETARAD-formeln.

 7. Gå tillbaka till steg 3, men börja nu att skriva samma formel i den första cellen under Region.

 8. Ersätt 2 med 3 i steg 6 så att den färdiga formeln ser ut så här:

  Färdig LETARAD-formel

  Det är bara en skillnad mellan den här formeln och den första formeln – den första får värden från kolumn 2 i tabellen Orange och den andra får dem från kolumn 3.

  Nu visas värdena i varje cell i de nya kolumnerna i den blå tabellen. De innehåller LETARAD-formler, men värdena visas. Du bör konvertera LETARAD-formlerna i cellerna till deras faktiska värden.

 9. Markera alla värdeceller i kolumnen Försäljnings-ID och tryck på Ctrl+C för att kopiera dem.

 10. Klicka på > under Klistra in.

  Pilen under Klistra in som visar inklistringsgalleriet

 11. Klicka på Klistra in värden i galleriet Klistra in.

  Knappen Klistra in värden i inklistringsgalleriet

 12. Markera alla värdeceller i kolumnen Region, kopiera dem och upprepa steg 10 och 11.

  Nu har LETARAD-formlerna i de två kolumnerna ersatts med värdena.

Mer om tabeller och LETARAD

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×