HYPERLÄNK (Funktionen HYPERLÄNK)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av HYPERLÄNK i Microsoft Excel.

Beskrivning

Med funktionen hyperlänk skapar du en genväg till en annan plats i den aktuella arbets boken, eller öppnar ett dokument som är lagrat på en nätverks server, en intranät eller Internet. När du klickar på en cell som innehåller en hyperlänk -funktion, flyttas Excel till den plats som visas, eller så öppnas det dokument som du har angett.

Syntax

Hyperlänk (Länk_placering; [eget_namn])

Syntaxen för funktionen HYPERLÄNK har följande argument:

  • Länk_placering    Obligatoriskt. Sökvägen och fil namnet till dokumentet som ska öppnas. Länk_placering kan referera till en plats i ett dokument, till exempel en viss cell eller ett namngivet område i ett Excel-kalkylblad eller en Excel-arbetsbok, eller ett bokmärke i ett Microsoft Word-dokument. Sökvägen kan vara till en fil som lagras på en hård disk. Sökvägen kan även vara en UNC-sökväg (Universal Naming Convention) på en server (i Microsoft Excel för Windows) eller en URL-sökväg (Uniform Resource Locator) på Internet eller i ett intranät.

    Observera   Excel på webben funktionen hyperlänk är endast giltig för webb adresser (URL: er). Länk_placering kan vara en text sträng inom citat tecken eller en referens till en cell som innehåller länken som en text sträng.

    Om det hopp som anges i Länk_placering inte finns eller inte kan navigeras visas ett fel när du klickar på cellen.

  • Eget_namn    Valfritt. Den hopptext eller det numeriska värde som visas i cellen. Eget_namn visas i blått och är understruken. Om eget_namn utelämnas visas länk_placering som hopptext i cellen.

    Eget_namn kan vara ett värde, en text sträng, ett namn eller en cell som innehåller hopp texten eller värdet.

    Om eget_namn returnerar ett felvärde (till exempel #VALUE!) visas felet i stället för hopp texten.

Kommentar

Om du vill markera en cell som innehåller en hyperlänk utan att hoppa till hyperlänkens destination i Excel-programmet klickar du på cellen och håller ned mus knappen tills pekaren blir ett kors Markeringspekaren i Excel och släpper sedan mus knappen. Markera en cell i Excel på webben genom att klicka på den när pekaren är en pil. hoppa till hyperlänkens destination genom att klicka när pekaren är en pekande hand.

Exempel

Exempel

Resultat

=HYPERLÄNK("http://exempel.microsoft.com/rapport/Budgetrapport.xlsx"; "Klicka här om du vill visa rapporten")

Öppnar en arbetsbok som finns på http://example.microsoft.com/report. "Klicka här om du vill visa rapporten" visas som hopptext i cellen.

=HYPERLÄNK("[http://exempel.microsoft.com/rapport/Budgetrapport.xlsx]Årlig!F10"; D1)

Skapar en hyperlänk till cell F10 i kalkylbladet Årlig i arbetsboken som finns på http://example.microsoft.com/report. Innehållet i cell D1 visas som hopptext i den cell i kalkylbladet som innehåller hyperlänken.

=HYPERLÄNK("[http://exempel.microsoft.com/rapport/Budgetrapport.xlsx]'Kvartal1'!AvdTotal"; "Klicka om du vill visa Kvartal1 Totalsumma Avdelning")

Skapar en hyperlänk till området AvdTotal i kalkylbladet Kvartal1 i arbetsboken som finns på http://example.microsoft.com/report. "Klicka om du vill visa Kvartal1 Totalsumma Avdelning" visas som hopptext i den cell i kalkylbladet som innehåller hyperlänken.

=HYPERLÄNK("[http://exempel.microsoft.com/Årsrapport.doc]KvartalRedov"; "Kvartalsredovisning")

Om du vill skapa en hyperlänk till en särskild plats i en Word-fil använder du ett bokmärke för att definiera den plats som du vill hoppa till i filen. I det här exemplet skapas en hyperlänk till bokmärket KvartalRedov i filen Årsrapport.doc som finns på http://example.microsoft.com.

=HYPERLÄNK("\\EKONOMI\Redovisning\kvart1.xlsx"; D5)

Visar innehållet i cell D5 som hopptext i cellen och öppnar arbetsboken som finns på servern EKONOMI i resursen Redovisning. I det här exemplet används en UNC-sökväg.

=HYPERLÄNK("D:\EKONOMI\kvart1.xlsx"; H10)

Öppnar filen kvart1.xlsx som finns i katalogen Ekonomi på enhet D och visar det numeriska värdet i cell H10.

=HYPERLÄNK("[C:\Mina dokument\Minbok.xlsx]Summa")

Skapar en hyperlänk till området Summa i en annan (extern) arbetsbok, Minbok.xlsx.

= HYPERLÄNK ("[Bok1. xlsx] Blad1! A10 "," gå till Blad1 > A10 ")

Om du vill hoppa till en annan plats i det aktuella kalkyl bladet inkluderar du både arbets bokens namn och kalkyl blads namnet, där Blad1 är det aktuella kalkyl bladet.

= HYPERLÄNK ("[Bok1. xlsx] januari! A10 "," gå till januari > A10 ")

Om du vill hoppa till en annan plats i det aktuella kalkyl bladet inkluderar du både arbets bokens namn och kalkyl blads namnet, där januari är ett annat kalkyl blad i arbets boken.

= HYPERLÄNK (CELL ("adress", januari! A1), "gå till > a1")

Om du vill hoppa till en annan plats i det aktuella kalkyl bladet utan att använda den fullständigt kvalificerade kalkyl blads referensen ([Bok1. xlsx]) kan du använda den här funktionen, där CELL ("adress") returnerar den aktuella arbets bokens namn.

=HYPERLÄNK($Z$1)

Om du snabbt vill uppdatera alla formler i ett kalkylblad där funktionen HYPERLÄNK används med samma argument, kan du placera länkmålet i en annan cell i samma eller ett annat kalkylblad, och därefter använder du en absolut referens till cellen som länk_placering i HYPERLÄNK-formlerna. Alla ändringar du gör i länkmålet återspeglas direkt i HYPERLÄNK-formlerna.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Ett prenumeration för att få ut mesta möjliga av din tid

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×