Du kan importera avtalade tider från Outlook-kalendern till en ny eller befintlig Visio-kalender som du sedan kan anpassa och distribuera, publicera på webben eller skriva ut som egen referens.

Med hjälp av guiden Import av Outlook-data i Visio kan du ange det datum- och tidsintervall du vill använda och söka efter avtalade tider enligt ämne. Du kan också importera Outlook-data till enveckas-, flerveckors- eller enmånadskalendrar i Visio och anpassa Visio-kalendern genom att ändra teckenformat och färger, lägga till kalendergrafik för att dekorera och representera händelser och avtalade tider.

Obs!: Outlook måste vara installerat på datorn för att du ska kunna använda den här funktionen.

 1. Klicka på kategorin Schema i standardmallarna.

 2. Dubbelklicka på Kalender.

 3. Klicka på Importera Outlook-data på fliken Kalender. Det här kommandot är bara tillgängligt om Outlook är installerat på datorn.

 4. På guidens första sida väljer du om du vill importera kalenderdata från Outlook till en ny eller markerad (befintlig) Visio-kalender, och klickar sedan på Nästa.

 5. På den andra sidan i guiden anger du datum- och tidsintervall för de kalenderdata du vill importera.

 6. Om du bara vill importera avtalade tider som matchar särskilda villkor klickar du på kappen Filtrera, anger önskad ämnestext i dialogrutan Filtrera Outlook-data och klickar på OK.

 7. Klicka på Nästa.

 8. Gör följande på den tredje sidan i guiden (som bara visas om du valde Ny Visio-kalender på den första sidan i guiden):

  1. Välj den kalendertyp som du vill använda för dina importerade data.

  2. Välj om du vill visa helger med skuggning.

  3. Välj vilken dag veckan ska börja på.

  4. Välj vilket språk som ska användas för datumformat.

  5. Klicka på Nästa.

 9. På guidens sista sida kan du kontrollera kalenderegenskaperna. Klicka sedan på Slutför.

  Obs!: Om du har importerat fler avtalade tider än vad som får plats på en viss dag kommer tiderna att staplas på varandra. Du måste kanske ändra kalenderns storlek för att kunna se alla tider.

Tips: Du kan jämföra eller kombinera scheman för flera personer. Importera först dina egna avtalade tider och sedan skicka eller dela kalenderfilen. Varje person kör sedan guiden Import av Outlook-data och lägger till sina avtalade tider i kalendern.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×