I Sway kan du enkelt använda innehåll från befintliga dokument och filer. Du kan alltså importera befintligt innehåll – text, bilder, tabeller och diagram – som du sedan kombinerar med ytterligare innehåll (t.ex. medie-innehåll). Med Sway kan du importera innehåll från Word-dokument, PowerPoint-presentationer och Adobe PDF-filer (Portable Document Format).

Du kan skapa en ny Sway-yta utifrån importerade dokument och filer samt kopiera innehåll från ett dokument eller en fil till en befintlig Sway-yta.

Skapa nya Sway-ytor från dokument eller filer

 1. Logga in i Sway om så behövs.

 2. På sidan Mina Sway-presentationer klickar du på Importera.

 3. I dialogrutan Välj en fil som ska överföras går du till önskat dokument/önskad fil, markerar objektet och klickar på Öppna.

  Obs!: Hur lång tid det tar att bearbeta det importerade innehållet i Sway beror på hur komplex och stor den valda filen är.

 4. När det importerade innehållet väl visas i Sway-händelseförloppet klickar du på Design för att se hur det har formaterats i Sway. Du kan ändra händelseförloppet om det behövs eller så kan du klicka på Design > Format > Remix! om du vill att en annan formatering ska användas i Sway.

Importera dokument och filer till befintliga Sway-ytor

 1. Öppna den Sway-yta där du vill lägga till innehåll, om det behövs.

 2. Klicka på Infoga på menyraden.

 3. Gör något av följande på den Föreslagen-meny som visas:

  • Klicka på OneDrive om du vill infoga ett dokument eller en fil från ditt OneDrive-konto.

  • Klicka på Ladda upp om du vill infoga ett dokument eller en fil från den enhet du använder.

  Obs!: Hur lång tid det tar att bearbeta det importerade innehållet i Sway beror på hur komplex och stor den valda filen är.

 4. När det importerade innehållet väl visas i Sway-händelseförloppet klickar du på Design för att se hur det har formaterats i Sway. Du kan ändra händelseförloppet om det behövs eller så kan du klicka på Design > Format > Remix! om du vill att en annan formatering ska användas i Sway.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×