Importera kontakter till Outlook.com

Du kan importera kontakter från en annan e-postleverantör eller konto till ditt Outlook.com-konto.

Steg 1: Exportera listan med kontakter från din e-postleverantör till en CSV-fil

När du exporterar dina kontakter lagras de vanligtvis i en fil med kommaavgränsade värden (CSV). 

Tips: 

 • Om du har en egen kontaktlista som du vill importera finns mer information i Skapa en egen mall för att importera kontakter här nedan. 

 • Om filen inte har UTF-8-kodning kanske importverktyget inte känner igen och visar all text korrekt.

Steg 2: Importera kontakterna till ditt Outlook.com-konto

Använd en fil med kommaavgränsade värden (CSV) för att importera dina kontakter till Outlook.com-kontot.

 1. I Outlook.com väljer du Personer i det nedre vänstra hörnet på sidan om du vill gå till sidan Kontakter.

 2. I verktygsfältet längst till höger väljer du Hantera > Importera kontakter.

  Hantera kontaktmenyn i Outlook.com
 3. Välj Bläddra, välj CSV-filen och välj sedan Öppna.

 4. Välj Importera.

Du kan testa att exportera en kontakt från Outlook.com till en CSV-fil och använda den som mall, eller använda Microsoft Excel för att skapa en egen fil för att importera kontakter.

 1. Skapa en ny tom arbetsbok

 2. Lägg till någon av dessa populära poster som kolumnrubriker på rad 1:

  • Förnamn

  • Mellannamn

  • Efternamn

  • Titel

  • Suffix

  • Smeknamn

  • E-postadress

  • E-postadress 2

  • E-postadress 3

  • Telefon, hem

  • Arbetstelefon

  • Arbetstelefon 2

  • Mobiltelefon

  • Företag

  • Gata

  • Ort

  • Stat

  • Postnummer

  • Land/region

  • Webbsida

  • Födelsedag

  • Årsdag

  • Anteckningar

 3. Påbörja en ny rad för varje kontakt och lägg till informationen som du vill anteckna i varje kolumn. Du måste inte ha något i varje kolumn.

 4. Spara filen som CSV UTF-8 (kommaavgränsad fil).

Vanligtvis kan du importera kontakter utan att bekymra dig om underliggande information om hur texten lagras i CSV-filen. Om kontaktinformation däremot innehåller tecken som inte finns i det engelska alfabetet, till exempel grekiska, kyrilliska, arabiska eller japanska tecken, kan detta orsaka problem när du importerar kontakter. Du bör därför spara kontaktfilen med UTF-8-kodning om du har det alternativet under exporten.

Om du inte kan exportera dina kontakter med UTF-8 direkt, kan du konvertera den exporterade CSV-filen med hjälp av Excel eller program från tredje part. Hur du gör det skiljer sig åt mellan program och programversioner.

Så här konverterar du en CSV-fil till UTF-8 i Microsoft Excel 2016:

 1. Skapa ett nytt tomt dokument (arbetsbok) i Excel.

 2. På menyn Data väljer du Från text/CSV. Bläddra till den exporterade CSV-filen (du kanske måste välja Textfiler (...csv) för att det ska visas). Välj Importera.

 3. I dialogrutan som visas tittar du under Filursprung och väljer den kodning som gör att tecknen i texten visas korrekt, till exempel Kyrillisk (Windows) 1251. Välj sedan Läs in.

 4. Kontrollera att tecknen visas korrekt i Excel.

 5. Välj Arkiv > Spara som. Ange ett namn för filen och välj CSV UTF-8 (kommaavgränsad) (*.csv) som filtyp.

 6. Välj Spara.

Behöver du hjälp?

Om du får problem med att importera kontakter till ett Outlook.com-konto kan du läsa Åtgärda problem med att importera kontakter till Outlook.com.

Närliggande ämnen

Skapa, visa och redigera kontakter eller kontaktlistor i Outlook.com
Exportera kontakter från Outlook.com till en CSV-fil
Rensa eller ta bort kontaktdubbletter i Outlook.com
Importera och exportera e-post, kontakter och kalender till och från Outlook
Vilken version av Outlook har jag?
Lägg till dina andra e-postkonton i Outlook.com

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×