Importera och exportera tidslinjedata mellan Visio och Project

Om du har data i en Project fil kan du importera den filen till Visio att automatiskt skapa ett tidslinjediagram. Om du har skapat ett detaljerat tidslinjediagram i Visio kan du exportera data som en Project fil.

Obs!: Du måste haMicrosoft Project för att kunna använda den här funktionen.

Importera data från en Project till en Visio tidslinje

 1. Klicka på kategorin Schema i standardmallarna.

 2. Dubbelklicka på Tidslinje.

 3. Klicka Importera data i gruppen Tidslinjefliken Tidslinje.

 4. På den första sidan i guiden anger du den Project-fil (MPP) som du vill använda för att skapa en Visio-tidslinje eller så klickar du på knappen Bläddra för att gå till den fil du vill använda och klickar sedan på Nästa.

 5. På nästa sida i guiden väljer du de uppgiftstyper du vill importera och klickar sedan på Nästa. Mer information om varje aktivitetstyp finns i beskrivningen längst ned.

 6. På den tredje guidesidan väljer du de formtyper du vill använda för tidslinjen, milstolpar och intervall som visas på tidslinjen och klickar sedan på Nästa. Du kan också klicka på knappen Avancerat om du vill ange tidsskala och visningsalternativ för Visio tidslinjen.

 7. Klicka Slutför för att Visio en tidslinje med de egenskaper du angav i guiden.

  Obs!: Om du har former på den aktuella ritningssidan Visio tidslinjen på en ny sida i den aktuella ritningen.

Tips: Om du vill ändra formtyperna för någon eller alla former i tidslinjen högerklickar du på formen på ritningssidan och klickar sedan på Ange tidslinjetyp, Ange milstolpetyp eller Ange intervalltyp.

Exportera tidslinjedata från Visio till Project

 1. I Visio öppnar du tidslinjeritningen som innehåller de data du vill exportera och klickar sedan på tidslinjens kantlinje så att den markeras.

  Obs!: Du kan bara exportera en tidslinje i taget. Om du har fler än en tidslinje på ritningssidan (exklusive en expanderad tidslinje) markerar du den du vill exportera.

 2. Klicka på Exportera data på fliken Tidslinje.

  Obs!: När du exporterar en expanderad tidslinje som innehåller mer data än vad som visas i originalet (t.ex. ytterligare milstolpar) blir du tillfrågad om du vill exportera alla data eller bara de data som delas av alla tidslinjer.

 3. till den mapp där du vill spara den exporterade filen i dialogrutan Exportera tidslinjedata. I Filnamn angerdu det namn du vill använda för filen Project filen och klickar sedan på Spara.

  Ett bekräftelsemeddelande visas när exporten har slutförts.

Importera data från en Project till en Visio tidslinje

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka Ny och sedan på Schema underMallkategorier.

 3. Dubbelklicka på Tidslinje.

 4. Klicka på Importera data på fliken Tidslinje.

 5. På den första sidan i guiden anger du den Project-fil (MPP) som du vill använda för att skapa en Visio-tidslinje eller så klickar du på knappen Bläddra för att gå till den fil du vill använda och klickar sedan på Nästa.

 6. På nästa sida i guiden väljer du de uppgiftstyper du vill importera. Mer information om varje aktivitetstyp finns i beskrivningen längst ned.

 7. På den tredje guidesidan väljer du de formtyper du vill använda för tidslinjen, samt för milstolpar och intervall som visas på tidslinjen. Du kan också klicka på knappen Avancerat om du vill ange tidsskala och visningsalternativ för Visio tidslinjen. Klicka först på OK och sedan på Nästa.

 8. Klicka Slutför för att Visio en tidslinje med de egenskaper du angav i guiden.

  Obs!: Om du har former på den aktuella ritningssidan Visio tidslinjen på en ny sida i den aktuella ritningen.

Tips: Om du vill ändra formtyperna för någon eller alla former i tidslinjen högerklickar du på formen på ritningssidan och klickar sedan på Ange tidslinjetyp, Ange milstolpetyp eller Ange intervalltyp.

Exportera tidslinjedata från Visio till Project

 1. I Visio öppnar du tidslinjeritningen som innehåller de data du vill exportera och klickar sedan på tidslinjens kantlinje så att den markeras.

  Obs!: Du kan bara exportera en tidslinje i taget. Om du har fler än en tidslinje på ritningssidan (exklusive en expanderad tidslinje) markerar du den du vill exportera.

 2. Klicka på Exportera data på fliken Tidslinje.

  Obs!: När du exporterar en expanderad tidslinje som innehåller mer data än vad som visas i originalet (t.ex. ytterligare milstolpar) blir du tillfrågad om du vill exportera alla data eller bara de data som delas av alla tidslinjer.

 3. till den mapp där du vill spara den exporterade filen i dialogrutan Exportera tidslinjedata. I Filnamn angerdu det namn du vill använda för filen Project filen och klickar sedan på Spara.

  Ett bekräftelsemeddelande visas när exporten har slutförts.

 1. Arkiv-menyn i Microsoft Office Visio pekar du på Nytt,pekar Project schema ochklickar sedan på Tidslinje.

 2. Klicka på Importera tidslinjedata på menyn Tidslinje.

  Obs!: Om du inte har Project är objektet Importera tidslinjedata inte synligt på menyn Tidslinje.

 3. På den första sidan i guiden anger du den Project-fil (MPP) som du vill använda för att skapa en Visio-tidslinje eller så klickar du på knappen Bläddra för att gå till den fil du vill använda och klickar sedan på Nästa.

 4. På nästa sida i guiden väljer du de uppgiftstyper du vill importera. Mer information om varje aktivitetstyp finns i beskrivningen längst ned.

 5. På den tredje guidesidan väljer du de formtyper du vill använda för tidslinjen, samt för milstolpar och intervall som visas på tidslinjen. Du kan också klicka på knappen Avancerat om du vill ange tidsskala och visningsalternativ för Visio tidslinjen. Klicka först på OK och sedan på Nästa.

 6. Klicka Slutför för att Visio en tidslinje med de egenskaper du angav i guiden.

  Obs!: Om du har former på den aktuella ritningssidan Visio tidslinjen på en ny sida i den aktuella ritningen.

Tips: Ändra formtyper för någon eller alla former av typen tidslinje, milstolpe och intervall. högerklicka på formen på ritningssidan och klicka sedan på Ange tidslinjetyp ,Ange milstolpetypeller Ange intervalltyp.

Se även

Skapa en tidslinje i Project

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×