I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av IMSEK i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar sekanten för ett komplext tal i ett textformat av typen x+yi eller x+yj.

Syntax

IMSEK(ital)

Syntaxen för funktionen IMSEK har följande argument:

  • Ital    Obligatoriskt. Ett komplext tal som du vill få reda på sekantvärdet för.

Kommentarer

  • Använd KOMPLEX för att konvertera reella och imaginära koefficienter till ett komplext tal.

  • Om ital utgörs av ett värde som inte har textformatet x+yi eller x+yj returnerar IMSEK #NUM! .

  • Om ital utgörs av ett logiskt värde returnerar IMSEK #VALUE! .

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=IMSEK("4+3i")

Returnerar sekanten för ett komplext tal, 4+3i.

-0,0652940278579471-0,0752249603027732i

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×