Funktionen IMSINH returnerar det hyperboliska sinusvärdet för ett komplext tal i textformatet x+yi eller x+yj.

Syntax

IMSINH(ital)

Syntaxen för funktionen IMSINH har följande argument:

  • ital    Obligatoriskt. Ett komplext tal som du vill få reda på det hyperboliska sinusvärdet för.

Kommentarer

  • Du kan använda funktionen KOMPLEX till att konvertera reella och imaginära koefficienter till ett komplext tal.

  • Om ital utgörs av ett värde som inte ingår i textformatet x+yi eller x+yj returnerar IMSINH #NUM! .

  • Om ital utgörs av ett logiskt värde returnerar IMSINH #VALUE! .

Exempel

Formel

Beskrivning

Resultat

=IMSINH("4+3i")

Returnerar hyperboliskt sinus för ett komplext tal: 4+3i.

-27,0168132580039+3,85373803791938i

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×