IMSINH (Funktionen IMSINH)

Funktionen IMSINH returnerar hyperboliskt sinus för ett komplext tal i textformatet x+yi eller x+yj.

Syntax

IMSINH(ital)

Syntaxen för funktionen IMSINH har följande argument:

  • ital    Obligatoriskt. Ett komplext tal som du vill få reda på det hyperboliska sinusvärdet för.

Kommentarer

  • Du kan använda funktionen KOMPLEX om du vill omvandla reella och imaginära koefficienter till ett komplext tal.

  • Om ital utgörs av ett värde som inte ingår i textformatet x+yi eller x+yj returnerar IMSINH #NUM! felvärde.

  • Om ital utgörs av ett logiskt värde returnerar IMSINH #VALUE! felvärdet #OGILTIGT!.

Exempel

Formel

Beskrivning

Resultat

=IMSINH("4+3i")

Returnerar hyperboliskt sinus för ett komplext tal: 4+3i.

-27,0168132580039+3,85373803791938i

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×