I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av INFO i Microsoft Excel.

Obs!: Funktionen INFO är inte tillgänglig i Excel Online.

Beskrivning

Returnerar information om operativsystemet.

Syntax

INFO(typtext)

Syntaxen för funktionen INFO har följande argument:

  • Typ    Obligatoriskt. Detta är text som anger vilken typ av information som ska returneras.

Typ

Returnerar

"katalog"

Sökväg till den aktuella katalogen eller mappen som anges i alternativet Excel, Vid start öppnar du alla filer i (Välj Fil > Alternativ > Avancerat > Allmänt).

"filer"

Antalet kalkylblad i de öppna arbetsböckerna.

"startcell"

Returnerar den absoluta cellreferensen för cellen som för tillfället visas längst upp till vänster i fönstret i form av text som inleds med "$A:". Detta värde skapar kompatibilitet med Lotus 1-2-3 version 3.x. Vilket värde som returneras beror på vilken referenstyp som används. Om vi använder D9 som exempel returneras värdet:

  • Referenstypen A1     "$A:$D$9"

  • Referenstypen R1C1    "$A:R9C4"

"osversion"

Operativsystemets version (som text)

"beräkna"

Aktuellt omräkningsläge. Returnerar "Automatiskt" eller "Manuellt"

"version"

Excel-version (som text)

"system"

Namnet på operativsystemet:
Macintosh = "mac"
Windows = "pcdos"

Viktigt!: I tidigare versioner av Microsoft Excel returnerade typvärdena "lminne", "anvminne" och "totminne" minnesinformation. Dessa typvärden stöds inte längre och returnerar i stället felvärdet #SAKNAS!.

Exempel

Kopiera exempelformler i följande tabell och klistra in dem i ett nytt Excel kalkylblad. 

Formel

Beskrivning

Resultat

=INFO("numfile")

Antal kalkylblad i öppna arbetsböcker

ett tal som anger hur många blad som finns i de arbetsböcker som är öppna

=INFO("beräkna")

Beräkningsläge för arbetsboken.

"Automatisk" eller "Manuell" beroende på aktuell status för beräkningsalternativen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×