I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av INFO i Microsoft Excel.

Obs!: Funktionen INFO är inte tillgänglig i Excel Online.

Beskrivning

Returnerar information om operativsystemet.

Syntax

INFO(typtext)

Syntaxen för funktionen INFO har följande argument:

  • Typ    Obligatoriskt. Detta är text som anger vilken typ av information som ska returneras.

Typ

Returnerar

"katalog"

Sökvägen till den aktuella katalogen.

"filer"

Antalet kalkylblad i de öppna arbetsböckerna.

"startcell"

Returnerar den absoluta cellreferensen för cellen som för tillfället visas längst upp till vänster i fönstret i form av text som inleds med "$A:". Detta värde skapar kompatibilitet med Lotus 1-2-3 version 3.x. Vilket värde som returneras beror på vilken referenstyp som används. Om vi använder D9 som exempel returneras värdet:

  • Referenstypen A1     "$A:$D$9"

  • Referenstypen R1C1    "$A:R9C4"

"osversion"

Operativsystemets version (som text)

"beräkna"

Aktuellt omräkningsläge. Returnerar "Automatiskt" eller "Manuellt"

"version"

Excel-version (som text)

"system"

Namnet på operativsystemsmiljön:
Macintosh = "mac"
Windows = "pcdos"

Viktigt!: I tidigare versioner av Microsoft Excel returnerade typvärdena "lminne", "anvminne" och "totminne" minnesinformation. Dessa typvärden stöds inte längre och returnerar i stället felvärdet #SAKNAS!.

Exempel

Kopiera exempelformelerna i följande tabell och klistra in dem i ett nytt Excel kalkylblad. 

Formel

Beskrivning

Resultat

=INFO("filer")

Antal kalkylblad i öppna arbetsböcker

Ett tal som anger hur många blad som finns i de arbetsböcker som är öppna just nu

=INFO("beräkna")

Beräkningsläge för arbetsboken.

"Automatiskt" eller "Manuellt" beroende på det aktuella läget för beräkningsalternativen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×