Använd avsnittsbrytningar för att dela och formatera dokument av alla storlekar. Du kan till exempel dela upp avsnitt i kapitel och lägga till formatering som kolumner, sidhuvuden och sidfötter samt sidkantlinjer i respektive kapitel.

Lägg till en avsnittsbrytning

 1. Välj var du vill att det nya avsnittet ska börja.

 2. Gå till Layout >Brytningar.

  Typer av avsnittsbrytningar är markerade på fliken Layout.

 3. Välj den typ av avsnittsbrytning du vill använda:

  • Nästa sida    Med avsnittsbrytningen inleds det nya avsnittet på följande sida.

   Kommandot för avsnittsbrytning för nästa sida inleder ett nytt avsnitt på nästa sida i ett Word-dokument

  • Löpande    Med avsnittsbrytningen inleds det nya avsnittet på samma sida. Den här typen av avsnittsbrytning används ofta för att ändra antalet spalter utan att påbörja en ny sida.

   Kommandot för löpande avsnittsbrytning inleder ett nytt avsnitt på samma sida i ett Word-dokument

  • Jämn sida    Med avsnittsbrytningen inleds ett nytt avsnitt på nästa sida med jämnt sidnummer.

   Kommandot avsnittsbrytning jämna sidor inleder ett nytt avsnitt på nästa sida med jämnt sidnummer i ett Word-dokument

  • Udda sida    Med avsnittsbrytningen inleds ett nytt avsnitt på nästa sida med udda sidnummer.

   Kommandot för avsnittbrytning för udda sida inleder ett nytt avsnitt på nästa sida med udda sidnummer i ett Word-dokument

Viktigt!:  Office 2010 stöds inte längre. Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Infoga en avsnittsbrytning

 1. Välj var du vill att det nya avsnittet ska börja.

 2. Gå till Sidans layout > Brytningar.

  gruppen sidinställning

 3. Avsnittsbrytning som du vill lägga till:

  • Med avsnittsbrytningen Nästa sida infogas ett nytt avsnitt på nästa sida.

   Avsnittsbrytning nästa sida

  • Med avsnittsbrytningen Löpande infogas ett nytt avsnitt på samma sida.

   Tips: Du kan använda löpande avsnittsbrytningar för att skapa sidor med olika antal kolumner.

   Löpande avsnittsbrytning

  • Med avsnittsbrytningen Jämn sida eller Udda sida infogas det nya avsnittet på nästa sida med jämnt eller udda sidnummer.

   Avsnittsbrytning udda sida

Infoga en avsnittsbrytning

 1. Välj var du vill att det nya avsnittet ska börja.

 2. Gå till Layout > Brytningaroch välj sedan den typ av avsnittsbrytning du vill ha.

  Menyn Avsnittsbrytningar är markerad på fliken Layout

  • Nästa sida    Det nya avsnittet inleds på nästa sida.

   Kommandot för avsnittsbrytning för nästa sida inleder ett nytt avsnitt på nästa sida i ett Word-dokument

  • Löpande    Det nya avsnittet inleds på samma sida. Den här avsnittsbrytningen är särskilt användbar för dokument med spalter. Du kan använda den för att ändra antalet spalter utan att påbörja en ny sida.

   Kommandot för löpande avsnittsbrytning inleder ett nytt avsnitt på samma sida i ett Word-dokument

  • Jämn sida    Det nya avsnittet inleds på nästa sida med jämnt sidnummer. Om du till exempel infogar en avsnittsbrytning för jämn sida i slutet av sidan 3 börjar nästa avsnitt på sidan 4.

   Kommandot avsnittsbrytning jämna sidor inleder ett nytt avsnitt på nästa sida med jämnt sidnummer i ett Word-dokument

  • Udda sida    Det nya avsnittet inleds på nästa sida med udda sidnummer. Om du till exempel infogar en avsnittsbrytning för udda sida i slutet av sidan 3 börjar nästa avsnitt på sidan 5.

   Kommandot för avsnittbrytning för udda sida inleder ett nytt avsnitt på nästa sida med udda sidnummer i ett Word-dokument

Du kan lägga till sidbrytningar, Word för webben det går ännu inte att lägga till avsnittsbrytningar.

Om du har Word-programmet kan du använda kommandot Öppna i Word för att öppna dokumentet och lägga till avsnittsbrytningar där. När du är klar och sparar dokumentet finns det fortfarande lagrat där du öppnade det i Word för webben.

Snabbreferens

Använda avsnittsbrytningar för att ändra layout eller formatering i ett avsnitt i dokumentet

Infoga en sidbrytning

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×