Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Så här infogar du en bild:

 • Öppna menyn Skapa genom att välja Skapa (plusikon) på den vänstra menyn. 

 • Välj Bilder.

Infoga en bild i Whiteboard

 • Välj Min enhet för att öppna Utforskaren och välj sedan den bild du vill ladda upp. Välj Öppna

 • Eller välj Bing-bilder för att infoga godkända arkivbilder. Du kan använda sökfältet för att hitta en bild eller välja en bild från någon av kategorierna.  Välj Infoga.

Du kan infoga Bing-bilder från menyn Bilder.

 • Bilden visas på arbetsytan. Klicka och dra i ett hörn av bilden för att ändra storlek på den.

Så här infogar du ett dokument:

 • Öppna menyn Skapa genom att välja Skapa (plusikon) på den vänstra menyn.

 • Välj Dokument.

 • Välj Mina filer för att öppna Utforskaren. Du kan lägga till PDF-filer från din lokala dator samt PDF-filer och PowerPoint-filer via OneDrive.

 • Välj den PDF- eller PowerPoint-fil som du vill ladda upp. Du kan också välja ett nyligen öppnat dokument.

 • Markera de sidor du vill ladda upp eller markera knappen Markera alla om du vill ladda upp hela dokumentet.

 • Dokumentet visas på arbetsytan. Klicka och dra i ett hörn av dokumentet för att ändra storlek på det.

Tips: Om du vill göra din whiteboard mer tillgänglig för personer med nedsatt syn måste du lägga till alternativtext när du infogar en bild eller ett dokument. Markera bilden och sedan Redigera alternativtext. Skriv en kort mening eller två som beskriver bilden.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×