Infoga eller ta bort en avsnittsbrytning mellan sidor i en publikation

Publisher för Microsoft 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Du kan använda avsnitt för att ändra sidnummerformatet eller för att börja om sidnumrering i en publikation. Du kan till exempel använda romerska siffror (i, ii, iii) som introduktion till publikationen och sedan använda arabiska siffror (1, 2, 3) som huvudtext i publikationen.

Infoga en avsnittsbrytning mellan sidor

 1. Högerklicka sidsortering det sidnummer på fliken där du vill påbörja ett nytt avsnitt och klicka sedan på Infoga avsnitt på snabbmenyn.

  Obs!: Kommandot Infoga avsnitt är inte tillgängligt om du arbetar med en webbpublikation.

 2. Högerklicka på en sida i ett avsnitt och välj sedan Sidnummer > Formatera sidnummer.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill fortsätta sidnumrering från föregående avsnitt väljer du Fortsätt från föregående avsnitt.

  • Om du vill börja om sidnumrering väljer du Börjamed och anger sedan ett sidnummer.

 4. Klicka på OK.

Det nya avsnittet för publikationen visas med en brytning i sidsekvensen i fönstret Sidnavigering.

Ta bort en avsnittsbrytning mellan sidor

 1. Högerklicka på sidnumret där avsnittsbrytningen börjar i sidsorteraren.

 2. Markera avsnittsbrytningen i fönstret Sidnavigering, högerklicka och välj sedan Sammanfoga med föregående avsnitt.

  En skärmbild visar ett avsnitt markerat med en markör som pekar på alternativet Sammanfoga med föregående avsnitt.

Infoga en avsnittsbrytning mellan sidor

 1. Högerklicka sidsortering det sidnummer på fliken där du vill påbörja ett nytt avsnitt och klicka sedan på Infoga avsnitt på snabbmenyn.

  Obs!: Kommandot Infoga avsnitt är inte tillgängligt om du arbetar med en webbpublikation.

 2. I dialogrutan Avsnitt väljer du Börja ett avsnitt med den här sidan.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill fortsätta sidnumrering från föregående avsnitt väljer du Fortsätt från föregående avsnitt.

  • Om du vill börja om sidnumrering väljer du Börjamed och anger sedan ett sidnummer.

Det nya avsnittet för publikationen visas med en brytning i sidsorterarens följd.

ikoner för sidor

Ta bort en avsnittsbrytning mellan sidor

 1. Högerklicka på sidnumret där avsnittsbrytningen börjar i sidsorteraren.

 2. Klicka på Infoga avsnitt på snabbmenyn.

  Obs!: Kommandot Infoga avsnitt är inte tillgängligt om du arbetar med en webbpublikation.

 3. Avmarkera kryssrutan Börja ett avsnitt med den här sidan i dialogrutan Avsnitt.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×